Bez dostojanstva uleme nema uleme, a tog dostojanstva nema bez slobode!

Bez dostojanstva uleme nema uleme, a tog dostojanstva nema bez slobode!

Bez dostojanstva uleme nema uleme, a tog dostojanstva nema bez slobode!

– Islam nije državna vjera u Bosni, ne može to ni da bude, štaviše, ne treba to da bude. Samo slabi ljudi i slaba učenja traže zaštićen, privilegiran položaj. A islam je snažno učenje, živa vjera, prema nekima, danas jedina živa vjera u svijetu.

Umjesto privilegija, islam u Bosni treba tri stvari: slobodu, uvjete za djelovanje i dostojanstvo vašeg [imamskog] poziva. Prvo dvoje treba da mu osigura država, a ovo posljednje vi!

(Alija Izetbegović o položaju islama u BiH na Obnoviteljskom saboru IZ u BiH, 28. 04. 1995.)