Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.
(Tirmizi)

Dah ljubavi – Sjeme

SJEME

D. Saračević / Y. Emre / A. Kustura

Ko to sjeme posija
Ko ga nurom napaja
Ko mu znanje podari
Da visini pohiti.

Zemlja topla drhtala
Dok je sjeme primala
Od aška izgorila
Dokaz Vječnog postala.

Mlado drvo izrasta
Svakog novog uzdaha
Bistra voda hrana je
Što mu život daruje.

Oluje i gromovi
Niko grane ne slomi

Budni dah mu kraljevski
Strancu svjetlo u noći.

Što je drvo snažnije
Okolina čišća je
Iz tišine svjetlosne
Biser sipa svakome.

Planine bi gazilo
Preko mora hodilo
I kroz vatru kročilo
Da bi se približilo.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh