DOVA 2. APRIL

DOVA 2. APRIL

“Neka je hvala Uzvišenom Allahu dž.š., Milostivom, Samilosnom, Gospodaru svih svjetova koji je učinio da sunce izađe na istoku, a zađe na zapadu. Neka je hvala Svevišnjem i Milostivom Tvorcu koji nas je učinio pripadnicima jedine i čiste i priznate vjere, Dini Islama. Svjedočimo da je Allah samo Jedan, a da je Muhammed njegov Rob i njegov Poslanik.

Allahu, ti si nas stvorio na ovome prolaznome svijetu iz svoje prevelike milosti i ljubavi prema nama i od nas tražiš samo da ti budemo pokorni i samo tebi odani. Allahu Uzvišeni, evo nas, stojimo pred tobom na ovom parčetu zemlje koja se zove Bosna, grad koji se zove Bijeljina i svjedočimo tvoju jednoću, svjedočimo tvoju apsolutnu moć i tvoju apsolutnu vlast.

Gospodaru, koji si nas učinio muslimanima, pomozi nas, Ja Rabbi, da do sudnjeg dana svjedočimo tvoju jednoću i da slijedimo Sunnet i put tvoga Miljenika, a našeg učitelja Muhammeda s.a.w.s. Allahu Uzvišeni, ne dopusti da se zavaramo i zaboravimo ko smo i šta smo. Neka nam je uvijek na umu da smo samo smrtni ljudi koje si ti stvorio i u koje si ti život udahnuo.

Allahu Uzvišeni, ti si kazao “Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne izmijeni”, pa te molimo Svevišnji Gospodaru naš Milostivi, pomozi nam da se naša srca ujedine u bratskoj i istinskoj ljubavi, da se ujedine u ljubavi i pokornosti prema tebi i tvome Poslaniku s.a.w.s. zarad naše bolje i ljepše budućnosti.

Allahu Uzvišeni, ako nekada zgriješimo i ako nekada zaboravimo tebe, pa oprosti nam Milostivi jer ti si Najmilostiviji i nemoj zaboraviti Ti nas, jer ti si onaj koji ne zaboravlja svoja stvorenja. Allahu Uzvišeni, ne dopusti da pod tegobama posrnemo i da iskušenjima podlegnemo. Ojačaj nas, Ja Rabbi, snagom sabura Ejjuba, tvoga Poslanika s.a.w.s., kako bismo sva iskušenja što lakše podnosili zarad tvoje ljubavi i tvoga zadovoljstva.

Allahu Uzvišeni, ti si kazao u svojoj mudroj Knjizi, “I ne recite za one koji su na Allahovom putu život dali, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate.” Allahu Uzvišeni, evo nas ovdje i svjedočimo pred tobom da nećemo zaboraviti naše nevino stradale i ubijene samo zato što su tebi Tevhid ispovijedali, što su tvoju Jednoću posvjedočili i što su se zvali najljepšim imenima.

Allahu Milostivi, pomozi nam i spusti svoju milost na nas, da ne podlegnemo zaboravu i da ih ne zaboravimo, jer ćemo pred tobom biti odgovorni za njih ako ih zaboravimo, jer će nam oni reći “Mi svoj život dadosmo da biste vi ljepše i bolje živjeli, a vi nas zaboraviste.”

Allahu Uzvišeni, spasi nas okova zlih vladara i predvodnika.

Allahu Uzvišeni, podari nam vladare i predvodnike onakve kakvi su bili halife Allahovog Poslanika s.aw.s., sa kojima ćeš ti biti zadovoljan, koji će tebe veličati i samo tebe obožavati.

Allahu naš Milostivi, pomozi nam da na svojoj ovoj rodnoj grudi čuvamo i očuvamo svoju Uzvišenu vjeru i tu pomoć pruži svim ostalim sljedbenicima našeg Časnog Pejgambera, ma gdje oni bili i živjeli.

Da Allah podari lijepi Džennet našim Šehidima, a vas da nagradi za vaš trud što ste danas ovdje.”

(Mirsad ef. Okanović, imam Atik džamije)