Džemat Srednja Trnova: Halal česma teče dobra djela

Džemat Srednja Trnova: Halal česma teče dobra djela

Prema hadisu Božijeg Poslanika jedan od načina da dobra djela teku i nakon smrti jeste trajno dobro.
Pogotovo, kada to trajno dobro bude i tajno, odnosno samo u ime Allaha Uzvišenog.
Naš džemat je dobio pomoć od osobe koja ne želi da bude javno iskazana, a ta pomoć se ogleda u česmi ispred džamije koja je nam je nedostajala.
Molimo Allaha da nagradi svakog ko je bio dio ovog projekta i da ova česma, trajno teče dobra djela.