Džuma

Džuma

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim! U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1  Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga.

2  On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,

3  i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri.

4  To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.

(Kur'an, Sura 62, Al-Gumu'a, Džuma, Petak)

97  Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore,

98  zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i sedždu obavljaj,

99  i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!

(Kur'an, Sura 15, Al-Higr, Hidžr)