Edukacija o planiranju

Edukacija o planiranju

www.muftijstvotz.ba

Seminaru su prisustvovali koordinatori Muftijstva i medžlisa za saradnju s nevladinim organizacijama, ženski aktivizam, rad s mladima i društvenu brigu.

Cilj seminara je bio da se učesnici upoznaju sa ulogom i značajem planiranja te da ovladaju znanjima i vještinama neophodnim za kvalitetno planiranje.

Kroz prezentacije i radionice pojašnjena je veza između strateškog, programskog, projektnog i operativnog planiranja. Učesnici seminara su bili u prilici da timski rade na izradi konkretnih strateških planova.

Edukator na seminaru Valdet Peštalić kazao je da je edukacija organzirana kako bi se koordinatori kvalitetno pozicionirali i izradili strateške planove dugoročnog razvoja i postizanja kvalitetnih rezultata.

„Da bi se bilo uspješno zaista je neophodno da se provede kvalitetno planiranje, od strateškog, programskog, projektnog do operativnog planiranja. Učesnici seminara su prošli sve ove tematske cjeline što će im pomoći u daljem radu. Uzimali smo u obzir i specifičnosti džemata i medžlisa iz kojih koordinatori dolaze, te s obzirom na njihove trenutne situacije i potrebe, na radionicama smo razvili i određene strategije,“ kazao je Peštalić.

Seminaru je prisustvovao Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog, koji je u svome obraćanju istakao značaj blagovemenog planiranja za postizanje što boljih rezultata, ali i važnost zajedničkog susreta i razgovora s obzirom da su seminaru prisustvovali koordinatori koji pokrivaju različite oblasti djelovanja sa područja cijelog Muftijstva tuzlanskog.