El-Kalem – Izdavački Centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH

El-Kalem – Izdavački Centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH

El-Kalem , kao posebno odjeljenje Rijaseta Islamske zajednice (tada Vrhovnog islamskog starješinstva) za promicanje ideje i kulture islama na balkanskim prostorima, osnovan je 1973. godine, kao Izdavačka djelatnost. Ime El-Kalem – što znači: olovka, pero (naziv 68. kur'anske sure) – dobila je 1988.

el kalemOd tada djeluje kontinuirano i danas spada među najveće izdavače u BiH. Organizatori XVII međunarodnog sajma knjiga i učila i VIII bijenala knjiga u Sarajevu proglasili su ga najboljim izdavačem u BiH za 2004. godinu. Kao izdavač islamske knjige najveći je u čitavoj regiji. Ukupna El-Kalemova produkcija prelazi cifru od pet miliona primjeraka knjige koje su štampane pod više od šest stotina naslova. ako primarno vjerski izdavač El-Kalem, izražavajući narav samoga islama, koji nije religija u smislu zapadnjačkog poimanja te riječi već je jedan osoben način života u svom raskošju njegovih izraza, štampao je i djela iz kulturne baštine, nauke, filozofije, umjetnosti i književnosti…

Pored bosanskohercegovačkih autora objavljeni su i renomirani prijevodi istaknutih pisaca i djela svjetske literature, posebno muslimanskih autora, i sa Istoka i sa Zapada, sa arapskog, turskog, engleskog, njemačkog, francuskog, perzijskog i španskog jezika, te neka djela na nekom od tih jezika prevedena sa bosanskoga.

 

Selim Jarkoč
rukovodilac