Fond Bošnjaci: Preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija za šk./ak. 2023/24. godinu

Fond Bošnjaci: Preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija za šk./ak. 2023/24. godinu

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija i Odluke Upravnog odbora 14.09.2023. godine objavljen je Konkurs za dodjelu stipendija za šk./ak. 2023/24. godinu.

Nakon obrade dokumentacije i bodovanja kandidata Komisija je utvrdila preliminarne rang-liste kandidata za dodjelu stipendija.

  • Preliminarnu rang-listu dobitnika stipendije na prvom ciklusu studija možete pogledati ovdje.
  • Preliminarnu rang-listu dobitnika stipendije na drugom ciklusu studija možete pogledati ovdje.
  • Preliminarnu rang-listu učenika dobitnika stipendije možete pogledati ovdje.
  • Obaveze dobitnika stipendije možete pogledati ovdje.
  • Izjavu za dobitnike stipendije možete preuzeti ovdje.

Kandidati koji nisu ostvarili pravno na stipendiju, ukoliko smatraju da nisu pravilno izbodovani, imaju pravo na lični uvid u dokumentaciju i rang-listu, te mogućnost žalbe Upravnom odboru u roku od 5 dana od dana objave rezultata.

Žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ”Bošnjaci”, Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo.

Neblagovremene žalbe neće biti uzete u razmatranje.

Molimo dobitnike stipendije da, ukoliko su dobili ili u međuvremenu dobiju stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, ili iz nekog drugog razloga odustanu od stipendije Fonda ”Bošnjaci”, o tome odmah obavijeste Fond putem e-maila: fondb@fondbosnjaci.co.ba ili na telefon 033/677-200 kako bi smo stipendiju mogli dodijeliti narednom kandidatu sa rang-liste.

Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke Upravnog odbora o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora će biti objavljeni na našoj web i facebook stranici.

Molimo da redovno ažurirate vašu e-mail adresu, kontakt telefon i pratite našu web i facebook stranicu.

(Fondbosnjaci.co.ba)