Hafizi Al-Azhara

Hafizi Al-Azhara

Piše: hfz Jusuf ef. Džafić…facebook

Tokom svojih studija u Egiptu Allah me je Uzvišeni počastio da se upoznam u stvarnosti sa onom izrekom da je Kur'an objavljen u Mekki i Medini, učen u Kairu, a pisan u Istanbulu.

Imao sam priliku da upoznam nekoliko višečlanih porodica, gdje su sva djeca, djedovi, roditelji, famidžići, dajdžići, tečići hafizi. Štaviše, upoznao sam jednu porodicu koja se može pohvaliti da gaji tradiciju hifza već nekoliko stotina godina. Dalje, upoznao sam jednu porodicu gdje njeni pripadnici tvrde da su porijeklom iz Ehlu bejta, i ne samo to, već pored toga što napamet znaju svoje stablo sa biografijom svojih predaka, već tvrde da gaje tradiciju hafizluka od vremena Muhammeda, a.s. Dalje, vidio sam svojim očima kako izgleda mektebsko takmičenje u Kairu- tačnije, radi se o takmičenju iz hifza, gdje su sva djeca hafizi i gdje nekima od n jih vi kažete uči npr. 25. ajet sure Rahman, a oni ga počnu učiti ko iz topa. Da ne spominjem halke od 1, 2 ili 3 mjeseca gdje po stotinu, pa i više stotina djece nauče Kur'an napamet za to kratko vrijeme. Dalje, na samom Azharu ima oko 500 000 Egipćana koji su svi hafizi, a u samom Azharovom sistemu ima preko 2 miliona polaznika od osnovne škole (medrese), preko srednje škole (medrese) do fakulteta. Azhar ima preko 20 fakulteta sa preko 60 smjerova. Nema nijedan Egipćanin svršenik Azhara da je završio medicinu, stomatologiju, arhitekturu, elektrotehniku, ekonomiju, pravo, agronomiju, teologiju, ama nijedan svršenik, a da nije i hafiz, budući da na zadnjoj godini faksa imaju ispit iz cijelog Kur'ana – i usmeni i pismeni, i Kur'an se računa kao glavni predmet na svim fakultetima… Sličnu situaciju sa hifzom imate u Sudanu, Pakistanu, Siriji, Iranu i još nekim drugim muslimanskim zemljama, gdje imate po milione hafiza. Naravno, te države nemaju tako turbulentnu historiju kao Bosna…