Hafizu Suadu Goduševiću uručena idžazetnama i za Šu'betov rivajet

Hafizu Suadu Goduševiću uručena idžazetnama i za Šu'betov rivajet

Piše: H. Eminović…

Kurra hafiz Armin Abaza, profesor Karađoz-begove medrese u četvrtak, 28. 05. 2015. godine, svečano je uručio idžazetnamu hafizu Suadu Goduševiću za Šu'betov rijvajet sa senedom do Božijeg Poslanika.

U svojstvu svjedoka idžazetnamu jsu potpisali hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese i hfz. dr. Dzevad Šošić, profesor kiraeta na FIN-u. Hafiz Suad Godušević je diplomant Karađoz-begove medrese. Hifz je pred komisijom Rijaseta IZ u BiH položio u decembru prošle. Na hafiskoj dovi za njega je predsjednik Komisije hafiz Ismet ef. Spahić kazao da je jedan od najboljih kandidata koji su izašli pred Komisiju. Godušević je učestvovao na nekoliko takmičenja iz hifza i osvajao prva mjesta. Suadova želja i namjera je da nastavi sa izučavanjem ostalih mutevatir kiraeta. Ovo je drugi hafiz koji je stekao idžazetnamu pred hfz. Arminom Abazom za Šu'betov rivajet. Prvi je bio hfz. Aziz Makan, kome je idžazetnama uručena na svečanoj akademiji povodom druge godišnjice Centra za učenje Kur'ana u Mostaru.