Implementacija elektronskog sistema u medresama

Implementacija elektronskog sistema u medresama

Predstavnici Rijaseta Islamske zajednice i Fakulteta informacionih tehnologija iz Mostara, u srijedu, 05. marta 2014. godine, s početkom u 11 sati, potpisat će ugovor o implementaciji elektronskog sistema u svim medresama na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovin, pod nazivom “e-Medrese“, što predstavlja aplikativni softver namjenski razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške administracije i evidencije u medresama.

Ugovor će potpisati dr. Amir ef. Karić, rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta i v.d. dekana Fakulteta informacionih tehnologija dr. Jasmin Azemović, a prisutnim predstavnicima medija obratit će se i Dženan Handžić, direktor  medrese “Osman ef. Redžović” u Visokom i predsjednik Komisije za elektronski dnevnik.

Uvođenje elektronskog sistema koji sadrži i elektronski dnevnik, ali i brojna druga informaciona rješenja koja će pomoći učenicima, roditeljima, nastavnicima i menadžmentu medresa u razmjeni informacija i obrazovnih sadržaja predstavlja veliki inovativni iskorak u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine i prati savremene trendove unutar evropskog obrazovnog sistema. Aplikacija omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima medresa brzu i jednostavnu izradu uobičajenih izvještaja o održanim časovima, ocjenama i izostancima koji se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća. Također, aplikacija obuhvata i podatke iz odgojne knjige u kojoj odgajatelji bilježe svoja zapažanja tokom odgojnog rada sa učenicima te sadrži i bazu podata sa e-learning materijalima za učenike i elektronskim pripremama i nastavnim materijalima za profesore. Šifrirani pristup elektronskom dnevniku omogućen je direktorima, sekretarima, nastavnicima, roditeljima i učenicima, pri čemu su svakoj grupi korisnika dodijeljene odgovarajuće funkcije i mogućnost uvida u podatke u skladu sa nivoom pristupa. Posebnu vrijednost aplikaciji daje sistem automatskog obavještavanja roditelja o ocjenama i izostancima, uz mogućnost izbora načina obavještavanja putem e-maila ili sms poruke, čime će se bitno povećati učestalost i brzina razmjene informacija.

Do kraja tekuće školske godine u svim medresama započet će se sa testnom fazom primjene aplikacije u odjeljenjima prvih razreda. Nastavnici će podatke o održanim časovima, ocjenama i izostancima pored dnevnika putem tablet računara bilježiti i u elektronski dnevnik. Nakon testne faze, planirano je da se od početka naredne školske godine e-Medresa počne koristiti u svim odjeljenjima medresa.

Elektronski način vođenja pedagoške administracije u svijetu je odavno uobičajen, a sve je prisutniji i u zemljama okruženja. Tako je, naprimjer, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet školske 2011/2012. godine uvela e-dnevnik kao pilot projekt u tri škole na području Hrvatske. S obzirom da su iskustva bila dobra, u školskoj 2012/2013. pridružilo im se još 29 škola, a nadležno ministarstvo izmijenilo je postojeće pravilnike o pedagoškoj dokumentaciji i omogućilo školama vođenje odjeljenskih knjiga u elektronskom obliku, bez obaveze da ih vode i u pisanoj formi. U ovoj školskoj godini oko 200 škola u Hrvatskoj koristi elektronski dnevnik.