INFORMACIJA ZA STUDENTE

INFORMACIJA ZA STUDENTE

Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenje Brčko distrikt BiH, upisuje novu generaciju studenata na Odsjeku matematika-nastavnički smjer

Konkurs za upis treće generacije studenata na Odjeljenju Prirodno-matematičkog fakulteta u Brčko distriktu BiH, Odsjek matematika-nastavnički smjer, raspisan je 23.juna i ostaje otvoren do 7. jula. Planiran je upis 30 studenata. Predaja zahtjeva i sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Islahijeta u Brckom, svakim radnim danom, ili na telefon 061 344 946.