Izlaganje Reisu-l-uleme na konferenciji u Kuvajtu

Izlaganje Reisu-l-uleme na konferenciji u Kuvajtu

Kuvajt, 16. decembar 2014. (MINA) – Drugi dan međunarodne konferencije u Kuvajtu o ulozi žene u društvenom i humanitarnom radu Reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović  izložio je referat na temu „Uloga žene u društvenom i humanitarnom radu u BiH sa posebnim osvrtom na saradnju sa Islamskom zajednicom“.

Reisu-l-ulema je učestvovao u posebnoj sesiji zajedno sa ministrima vakufa Egipta, Jordana i Kuvajta. Inače, islamske zemlje smatraju funkciju Reisu-l- uleme ekvivalentnom funkciji ministra vakufa u islamskim zemljama.

Ovu važnu sesiju moderirao je pomoćnik ministra vakufa države Kuvajt, dr. Adil Felah.

Gosti su govorili o pravnom, političkom, društvenom i vjerskom položaju žene u njihovim državama. Vrlo je zanimljivo bilo izlaganje svih govornika, posebno zato što dolaze iz različitih političkih sistema i društvenih uređenja. Nije u svim državama pitanje žene uređeno na isti način. U Egiptu su ovih godina ljudska prava ugrožena, samim time i prava žena. U Jordanu je žena veoma zastupljena u društvenom životu. Ljudske slobode su na visokom nivou, ali ne na nivou koji bi zadovoljio njena prava zagarantovana vjerom i svim međunarodnim konvencijama i rezolucijama.

Kuvajt, kao država i društvo, u ovom pogledu je otišao mnogo ispred ostalih zemalja islamskog svijeta, a posebno zemalja Zaljeva gdje u nekim državama još uvijek žena nema pravo na vožnju auta. Kuvajtska žena učestvuje u parlamentu, u vladi, predvodi brojne institucije, organizacije. Ravnopravno je zastupljena u državnim i privatnim institucijama. Veliki procenat žena radi i sasvim je normalno da u Ministarstvu vakufa primijetite da od ukupnog broja uposlenih 40% se odnosi na žene.

U svome referatu Reisu-l-ulema je govorio o vrlo značajnoj prisutnosti žene u svim segmentima društva.

„Bosna i Hercegovina je ekonomski i politički neuređena država, i mnoga pitanja, posebno nakon rata, nisu uređena. Ali pitanje žene, vjerske slobode, i, općenito, ljudske slobode, su na zaista zavidnom nivou. Žena u BiH je prisutna u svim segmentima. Vrlo je aktivna u politici, obrazovanju, odgoju, radu i dr,“ rekao je Reisu-l-ulema.

Reisu-l- ulema je ukazao i na njenu historijsku ulogu u odgoju i očuvanju porodice, posebno u periodu komunizma kada je žena sačuvala porodicu i vjerski odgoj.

„Patrijarhalni odgoj u našim porodicama ima zahvaliti bosanskoj ženi. Da nije bilo njene žrtve mi danas ne bismo imali odgojene generacije“, rekao je Reisu-l-ulema.

„Želim da vas izvijestim da je ovih dana u New Yorku Bosanki Sabihi Husić, direktorici Medice, dodijeljena titula „žene svijeta“. To je za nas velika čast, ali i priznanje. U isto vrijeme, ova vrijedna nagrada govori i o ulozi žene i njenom doprinosu u bosansko-hercegovačkom društvu.

U toku su izbori u Islamskoj zajednici u BiH. Islamska zajednica je pozvala žene da se uključe u organe IZ i na taj način dadnu svoj doprinos u razvoju Zajednice. Žene su se odazvale na izbore i kandidirane su na značajna mjesta“,rekao je Reisu-l-ulema.

Na kraju svog izlaganja Reisu-l- ulema je pozvao prisutne i odgovorne na reviziju poimanja uloge žene i njenog učešća u javnom životu, posebno u vjerskim aktivnostima. Istakao je da mnoga fikhska rješenja i fetve nisu u skladu sa vremenom u kome živimo.