Izvještaj o provedenoj akciji klanja kurbana u 2014. godini

Izvještaj o provedenoj akciji klanja kurbana u 2014. godini

Rijaset Islamske zajednice u BiH je nastavio praksu organiziranog klanja kurbana za uplatioce iz bošnjačke dijaspore. U ovogodišnjoj akciji  uplaćeno je i žrtvovano 4.789 kurbana, što je za 1.356 kurbana više nego u pretodnoj godini. Sama akcija je bila najuspješnija provedena akcija do sada. Najveći broj uplata je stigao putem ICNAB-a, Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike 1.665 kurbana. U akciji je dobiveno i podijeljeno 134.886 kilograma kurbanskog mesa. Poseban akcenat u ovogodišnjoj akciji je stavljen na otkup kurbana od povratnika, od kojih je kupljeno 2.142 kurbana. Kurbani su kupljeni od povratnika i podijeljeni povratnicima, tako da je ostvarena dvostruka korist za njih. Samo je povratnicima podijeljeno oko 43 tone kurbanskog mesa, a  ostatak je podijeljen  prvenstveno u humanitarne svrhe za potrebe siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa posebnim potrebama, javnim kuhinjama, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima i određeni dio za  medrese i islamske fakultete.  Kao i prethodnih godina, posebna pažnja u akciji Kurbani je posvećenja šerijatskom nadzoru i zdravstvenoj ispravnosti kurbana. Na svakom mjestu klanja šerijatski nadzor i otpremu mesa je vršio određeni imam, a svi kurbani su morali biti veterinarski pregledani sa odgovarajućim potvrdama o zdravstvenoj ispravnosti i veterinarskom nadzoru. Komisija Rijaseta Islamske zajednice u BiH izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u realizaciju akcije, od imama i aktivista u džematima i rukovodstva u krovnim organizacijama u dijaspori do ljudi koji su učestvovali u realizaciji odabira kurbana, nadzora i klanja kurbana i podjele kurbanskog mesa u BiH. Posebna zahvalnost pripada uplatiocima kurbana, uz molbu Uzvišenom Allahu da ukabuli prinesenu žrtvu, nagradi ih i poveća bereket njih i njihovih porodica.

Pregled uplata po krovnim organizacijama i džematima iz dijaspore:

 

1.ICNAB-SAD i Kanada – 1665 kurbana;

2.Njemačka – 829 kurbana;

3.Švedska – 444 kurbana;

4.Austrija – 378 kurbana;

5.Švicarska – 295 kurban;

6.Norveška – 220 kurbana;

7.Danska – 102 kurbana;

8.Holandija – 73 kurbana;

9.Belgija – 68 kurbana;

10.Džemat CIL – Luksemburg – 44 kurbana;

11.Francuska – 41 kurbana;

12.CCIL Luksemburg – 41 kurbana;

13.Velika Britanija – 20 kurbana;

14.Finska – 13 kurbana;

15.Džemat Wiltz-Luksemburg-12

16. Australija 0

17.Uplate preko računa i blagajne Rijaseta – 117 kurbana;

18. Dijanet Vakuf 427 kurbana

 

UKUPNO: 4789 kurbana

RASPODJELA KURBANSKOG MESA U 2014. GODINI

Red.

broj

NAZIV KORISNIKA

KG

1.

STUDENTSKI DOM MOSTAR 8.117,40

2.

MEDRESA“OSMAN EF.REDŽOVIĆ” GRAČANICA 7.585,00

3.

ELČI IBRAHIM PAŠINA MEDRESA  TRAVNIK 7.589,00

4.

KARAĐOZ BEGOVA MEDRESA MOSTAR 6.774,00

5.

MEDRESA DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ CAZIN 1.896,00

6.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ 1.583,00

7.

MFS EMMAUS-DOBOJ I SREBRENICA I KUHINJA MEDŽLISA I.Z.DOBOJ 6.198,50

8.

STUDENTSKI CENTAR – SARAJEVO 4.085,00

9.

VOJNO MUFTIJSTVO 4.140,00

10.

OBDANIŠTE „EVLAD“ BRČKO 2.789,00

11.

PRERADA U M.I. OVAKO ZA SOCIJALNE PAKETE 10.075,20

12.

MEDŽLIS IZ ZVORNIK-podijeljeno povratnicima po džematima 8.520,90

13.

MEDŽLIS IZ BRATUNAC 6.435,00

14.

MEDŽLIS IZ FOČA 2.340,00

15.

MEDŽLIS IZ ROGATICA 2.015,00

16.

MEDŽLIS IZ SREBRENICA 6.582,00

17.

MEDŽLIS IZ VIŠEGRAD 2.295,00

18.

MEDŽLIS IZ VLASENICA 2.682,10

19.

MEDŽLIS IZ ŽEPA 2.800,00

20.

MEDŽLIS IZ GACKO 790,00

21.

MEDŽLIS IZ RUDO 480,00

22.

POVRATNICI NA OPĆINI KALINOVIK 700,00

23.

MEDŽLIS  I.Z. DERVENTA 715,00

24.

MEDŽLIS  I.Z. PRNJAVOR 1.206,00

25.

MEDŽLIS  I.Z. BOSANSKA GRADIŠKA 843,00

26.

MEDŽLIS  I.Z. DERVENTA 278,00

27.

MEDŽLIS  I.Z. BANJA LUKA 1615,00

28.

MEDŽLIS  I.Z. MRKONJIĆ GRAD 977,00

29.

MEDŽLIS  I.Z. BOSANSKA DUBICA 975,00

30.

MEDŽLIS  I.Z. BOSANSKI KOBAŠ 776,00

31.

MEDŽLIS  I.Z. KOTOR VAROŠ 579,00

32.

MEDŽLIS  I.Z. KLJUČ 548,00

33.

MEDŽLIS IZ ŽEPČE,MAGLAJ,DOBOJ-Podjela za stanovništvo  poplavljenih područja 2145,40

34.

CROPS – LUKAVAC 1.760,00

35.

NARODNA KUHINJA STARI GRAD 2.500,00

36.

PODJELA ZA POPLAVLJENA PODRUČJA U ORGANIZACIJI DIJANETA 2.047,00

37.

KLINIČKI  CENTAR – SARAJEVO 1.119,00

38.

KANTONALNA BOLNICA ZENICA 1.907,00

           39.

J.U.ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE – SARAJEVO 727,60

40.

J.U.BOLNICA TRAVNIK 478,00

41.

BOSANSKO-PERZIJSKI KOLEDŽ – LJEŠEVO 1.500,00

42.

OBDANIŠTE „ALADIN“ TUZLA 1.095,00

43.

DOM STARACA JABLANICA 500,00

44.

OBDANIŠTE MOSTAR 940,00

45.

OBDANIŠTE JABLANICA 476,00

46.

OBDANIŠTE KONJIC 470,00

47.

BOLNICA – FOČA 210,00

48.

KPD – FOČA 210,00

49.

CRVENI KRST- FOČA 300,00

50.

DOM ZA STARA I NEZ.LICA JEZERO-SARAJEVO 390,00

51.

ZAVOD MJEDENICA SARAJEVO 577,00

52.

UDRUŽENJE PENZIONERA GORAŽDE 370,00

53.

BOLNICA ZVORNIK 516,90

54.

DOM STARACA – TRAVNIK 750,00

55.

CRVENI POLUMJESEC – ZENICA 1.250,00

56.

CRVENI KRIŽ – SARAJEVO 500,00

57.

UDRUŽENJE ROMA – KAKANJ 750,00

58.

ROMI- KAKANJ 500,00

59.

UDRUŽENJE SVJETIONIK – ZENICA 375,00

60.

DOM STARACA – ZENICA 1.225,00

61.

UDRUŽENJE LOGORAŠA 300,00

62.

DRIN-FOJNICA 690,00

63.

ZAVOD BAKOVIĆI-FOJNICA 460,00

64.

OBDANIŠTE BREZA 450,00

65.

O.Š. ISA-BEG ISAKOVIĆ SARAJEVO 265,00

66.

OBDANIŠTE ZENICA 450,00

67.

RASPODJELA TREĆINE UPLATIOCIMA 1.520,00

68.

RASPODJELA RADNICIMA NA KLAONICAMA 158,00

UKUPNO

134.866,00

Predsjednik Komisije za kurbane Rijaseta IZ-e u BiH

mr. Elnur Salihović