Izvještaj o provedenoj akciji klanja kurbana u 2014. godini

Izvještaj o provedenoj akciji klanja kurbana u 2014. godini

Rijaset Islamske zajednice u BiH je nastavio praksu organiziranog klanja kurbana za uplatioce iz bošnjačke dijaspore. U ovogodišnjoj akciji  uplaćeno je i žrtvovano 4.789 kurbana, što je za 1.356 kurbana više nego u pretodnoj godini. Sama akcija je bila najuspješnija provedena akcija do sada. Najveći broj uplata je stigao putem ICNAB-a, Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike 1.665 kurbana. U akciji je dobiveno i podijeljeno 134.886 kilograma kurbanskog mesa. Poseban akcenat u ovogodišnjoj akciji je stavljen na otkup kurbana od povratnika, od kojih je kupljeno 2.142 kurbana. Kurbani su kupljeni od povratnika i podijeljeni povratnicima, tako da je ostvarena dvostruka korist za njih. Samo je povratnicima podijeljeno oko 43 tone kurbanskog mesa, a  ostatak je podijeljen  prvenstveno u humanitarne svrhe za potrebe siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa posebnim potrebama, javnim kuhinjama, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima i određeni dio za  medrese i islamske fakultete.  Kao i prethodnih godina, posebna pažnja u akciji Kurbani je posvećenja šerijatskom nadzoru i zdravstvenoj ispravnosti kurbana. Na svakom mjestu klanja šerijatski nadzor i otpremu mesa je vršio određeni imam, a svi kurbani su morali biti veterinarski pregledani sa odgovarajućim potvrdama o zdravstvenoj ispravnosti i veterinarskom nadzoru. Komisija Rijaseta Islamske zajednice u BiH izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u realizaciju akcije, od imama i aktivista u džematima i rukovodstva u krovnim organizacijama u dijaspori do ljudi koji su učestvovali u realizaciji odabira kurbana, nadzora i klanja kurbana i podjele kurbanskog mesa u BiH. Posebna zahvalnost pripada uplatiocima kurbana, uz molbu Uzvišenom Allahu da ukabuli prinesenu žrtvu, nagradi ih i poveća bereket njih i njihovih porodica.

Pregled uplata po krovnim organizacijama i džematima iz dijaspore:

 

1.ICNAB-SAD i Kanada – 1665 kurbana;

2.Njemačka – 829 kurbana;

3.Švedska – 444 kurbana;

4.Austrija – 378 kurbana;

5.Švicarska – 295 kurban;

6.Norveška – 220 kurbana;

7.Danska – 102 kurbana;

8.Holandija – 73 kurbana;

9.Belgija – 68 kurbana;

10.Džemat CIL – Luksemburg – 44 kurbana;

11.Francuska – 41 kurbana;

12.CCIL Luksemburg – 41 kurbana;

13.Velika Britanija – 20 kurbana;

14.Finska – 13 kurbana;

15.Džemat Wiltz-Luksemburg-12

16. Australija 0

17.Uplate preko računa i blagajne Rijaseta – 117 kurbana;

18. Dijanet Vakuf 427 kurbana

 

UKUPNO: 4789 kurbana

RASPODJELA KURBANSKOG MESA U 2014. GODINI

Red.

broj

NAZIV KORISNIKA

KG

1.

STUDENTSKI DOM MOSTAR8.117,40

2.

MEDRESA“OSMAN EF.REDŽOVIĆ” GRAČANICA7.585,00

3.

ELČI IBRAHIM PAŠINA MEDRESA  TRAVNIK7.589,00

4.

KARAĐOZ BEGOVA MEDRESA MOSTAR6.774,00

5.

MEDRESA DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ CAZIN1.896,00

6.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ1.583,00

7.

MFS EMMAUS-DOBOJ I SREBRENICA I KUHINJA MEDŽLISA I.Z.DOBOJ6.198,50

8.

STUDENTSKI CENTAR – SARAJEVO4.085,00

9.

VOJNO MUFTIJSTVO4.140,00

10.

OBDANIŠTE „EVLAD“ BRČKO2.789,00

11.

PRERADA U M.I. OVAKO ZA SOCIJALNE PAKETE10.075,20

12.

MEDŽLIS IZ ZVORNIK-podijeljeno povratnicima po džematima8.520,90

13.

MEDŽLIS IZ BRATUNAC6.435,00

14.

MEDŽLIS IZ FOČA2.340,00

15.

MEDŽLIS IZ ROGATICA2.015,00

16.

MEDŽLIS IZ SREBRENICA6.582,00

17.

MEDŽLIS IZ VIŠEGRAD2.295,00

18.

MEDŽLIS IZ VLASENICA2.682,10

19.

MEDŽLIS IZ ŽEPA2.800,00

20.

MEDŽLIS IZ GACKO790,00

21.

MEDŽLIS IZ RUDO480,00

22.

POVRATNICI NA OPĆINI KALINOVIK700,00

23.

MEDŽLIS  I.Z. DERVENTA715,00

24.

MEDŽLIS  I.Z. PRNJAVOR1.206,00

25.

MEDŽLIS  I.Z. BOSANSKA GRADIŠKA843,00

26.

MEDŽLIS  I.Z. DERVENTA278,00

27.

MEDŽLIS  I.Z. BANJA LUKA1615,00

28.

MEDŽLIS  I.Z. MRKONJIĆ GRAD977,00

29.

MEDŽLIS  I.Z. BOSANSKA DUBICA975,00

30.

MEDŽLIS  I.Z. BOSANSKI KOBAŠ776,00

31.

MEDŽLIS  I.Z. KOTOR VAROŠ579,00

32.

MEDŽLIS  I.Z. KLJUČ548,00

33.

MEDŽLIS IZ ŽEPČE,MAGLAJ,DOBOJ-Podjela za stanovništvo  poplavljenih područja2145,40

34.

CROPS – LUKAVAC1.760,00

35.

NARODNA KUHINJA STARI GRAD2.500,00

36.

PODJELA ZA POPLAVLJENA PODRUČJA U ORGANIZACIJI DIJANETA2.047,00

37.

KLINIČKI  CENTAR – SARAJEVO1.119,00

38.

KANTONALNA BOLNICA ZENICA1.907,00

           39.

J.U.ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE – SARAJEVO727,60

40.

J.U.BOLNICA TRAVNIK478,00

41.

BOSANSKO-PERZIJSKI KOLEDŽ – LJEŠEVO1.500,00

42.

OBDANIŠTE „ALADIN“ TUZLA1.095,00

43.

DOM STARACA JABLANICA500,00

44.

OBDANIŠTE MOSTAR940,00

45.

OBDANIŠTE JABLANICA476,00

46.

OBDANIŠTE KONJIC470,00

47.

BOLNICA – FOČA210,00

48.

KPD – FOČA210,00

49.

CRVENI KRST- FOČA300,00

50.

DOM ZA STARA I NEZ.LICA JEZERO-SARAJEVO390,00

51.

ZAVOD MJEDENICA SARAJEVO577,00

52.

UDRUŽENJE PENZIONERA GORAŽDE370,00

53.

BOLNICA ZVORNIK516,90

54.

DOM STARACA – TRAVNIK750,00

55.

CRVENI POLUMJESEC – ZENICA1.250,00

56.

CRVENI KRIŽ – SARAJEVO500,00

57.

UDRUŽENJE ROMA – KAKANJ750,00

58.

ROMI- KAKANJ500,00

59.

UDRUŽENJE SVJETIONIK – ZENICA375,00

60.

DOM STARACA – ZENICA1.225,00

61.

UDRUŽENJE LOGORAŠA300,00

62.

DRIN-FOJNICA690,00

63.

ZAVOD BAKOVIĆI-FOJNICA460,00

64.

OBDANIŠTE BREZA450,00

65.

O.Š. ISA-BEG ISAKOVIĆ SARAJEVO265,00

66.

OBDANIŠTE ZENICA450,00

67.

RASPODJELA TREĆINE UPLATIOCIMA1.520,00

68.

RASPODJELA RADNICIMA NA KLAONICAMA158,00

UKUPNO

134.866,00

Predsjednik Komisije za kurbane Rijaseta IZ-e u BiH

mr. Elnur Salihović