Jacija i teravija klanjat će se večeras i u Ahmed-age Krpića džamiji

Jacija i teravija klanjat će se večeras i u Ahmed-age Krpića džamiji

Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice Dan bitke na Bedru pada u subotu 17. dan Ramazana, odnosno 8. aprila tekuće godine. Noć uoči Dana na Bedru muslimani u džamijama i mesdžidima prigodnim programima evociraju sjećanje na ovaj veliki događaj.

U Bijeljini, jacija i teravija klanjat će se večeras, 17. noć Ramazana, i u Ahmed-age Krpića džamiji.

Bujrum!