Kritičko razotkrivanje antibosanske matrice

Kritičko razotkrivanje antibosanske matrice

www.preporod.com

Piše: Senadin Lavić…

Prvi izvještaj sa Šestog naučnog skupa “Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci”

Šesti naučni skup pod naslovom Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci održan je u Sarajevu 28. maja 2016. godine. Na skupu je učešće uzelo 29 izlagača sa pripremljenim referatima i preciziranim problemskim pitanjima za elaboraciju.

Kritičko razotkrivanje antibosanske matrice

Kada se sažme glavna strukturno-analitička usmjerenost većine znanstvenih izlaganja na Šestom naučnom skupu Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci onda je moguće uočiti jednu generalnu dimenziju koja određuje sadržaj objašnjenja i hipotetičkih polazišta. Radi se, naime, o tome da je sasvim jasno identificirana i eksplicirana djelatna antibosanska matrica ili, drugim riječima, destruirajući obrazac antibosanstva koji djeluje tokom cijelog 20. stoljeća i bitno određuje sve naše predstave o Bosni kroz kulturu, ekonomiju, politiku, religiju, književnost, historiografiju, umjetnost, diplomatiju, medije i druge oblasti znanja i ljudskog kreativnog djelovanja, stvarajući pritom uvjerenje da je negacija Bosne “opravdana i prirodna” forma političkog djelovanja. Jednom je taj antibosanski proces i model djelovanja potaknut izvan Bosne od strane nacijskih velikodržavnih hegemonijskih projekata, a drugi put je to unutarnji proces getoizacije, autodestrukcije i separiranja bosanskog naroda na religijskoj osnovi i putem nacijskih ideologija.

Dakle, na kraju 20. stoljeća možemo tvrditi da se srž kulturno-političkog i agresivno-militarnog djelovanja nacijskih politika spram Bosne ogleda u cjelovitom konceptu antibosanstva koji se strukturira kroz znanstvene interpretacije, kulturno djelovanje, ekonomske odnose, vojne pothvate, ideologizacije znanja i diplomatsko insceniranje predstava o Bosni širom svijeta. To je najprimitivnija instrumentalizacija Bosne u hegemonijskim projekcijama velikodržavnih ideologija. Pritom, cilja se da bosanstvo nestane u etničko-religijskim svođenjima povijesnog postojanja i njihovom krivotvorećem prilagođavanju trenutnim političkim aspiracijama ahistorijskih ideologija velikodržavnog ekspanzionizma velikosrpstva i velikohrvatstva.

Primjeri projektiranog antibosanstva:

  • plansko i kontinuirano poricanje Bosne u djelima politike, znanosti (društvene teorije, historijske znanosti, politologije, etnologije i dr.), književnog stvaralaštva, svakodnevnog iskustava, religijskih narativa (…),
  • osporavanje bosanske nacije i postojanja bosanskog naroda,
  • poricanje i nepriznavanje Bošnjaka kao autohtonog i starog evropskog naroda u hegemonijskim i ideologiziranim naracijama velikodržavlja,
  • negiranje bosanskog jezika i svih bitnih oznaka koje se vezuju za Bosnu i Bošnjake, kao i relativiziranje i negiranje genocida,
  • uvođenje mitologema i ideoloških konstrukcija (laži) kojima se krivotvori povijesna struktura i dinamika bosanskog bića,
  • plansko i sistematizirano pretvaranja Bosne u prostor etničkog razračunavanja dva naroda i njihovih provincijalnih projekcija velikodržavnog hegemonizma,
  • otvorena agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima 1992-1995…

Senadin Lavić