Lejletu-l-kadr – noć vrijednija od 1000 mjeseci

Lejletu-l-kadr – noć vrijednija od 1000 mjeseci

Večeras muslimani širom svijeta dočekuju najznačajniju mubarek noć Lejletu-l-kadr. Na području Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina centralna svečanost bit će održana u Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji u Bijeljini, nakon jacije, teravije i vitr-namaza.

Tom prilikom vaz će održati imam Mirsad ef. Okanović, a prisutnim će se obratiti i Samir ef. Camić, glavni imam MIZ Bijeljina.
Program će izvesti članovi horske i recitatorske sekcije Mektebskog centra u Bijeljini. Na kraju programa bit će proučena dova, a iza ponoći obavit će se već tradicionalno klanjanje namaza Salatu-tesbih.

U noći Kadr počela je objava Kur'ana, a muslimani je provode u ibadetu, učeći dove i klanjajući noćne namaze. Prema islamskom učenju, ova noć vrednija je od hiljadu mjeseci.

Značaj ove noći je višestruk, ali je najistaknutiji da je upravo u ovoj noći počela objava Kur`ana, posljednje Allahove dž.š. objave i upute čovječanstvu. Ovo je noć posebnog ibadeta i noć veličanja Allaha dž.š., a kolika je njena stvarna vrijednost najbolje kazuje i sam Kur`an koji u jednoj čitavoj suri, Suri El-Kadr, posvećenoj upravo ovoj noći, noć Lejletu-l-kadr opisuje kao noć vrijedniju od 1000 mjeseci.

Ovogodišnja centralna svečanost Islamske zajednice povodom mubarek noći Lejletu-l-Kadr bit će održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, nakon teravih namaza,  u ponedjeljak, 13. jula, sa početkom u 23:30. Na kraju programa prigodan vaz će kazivati reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, nakon čega će biti proučena i kaderska dova.

U noći kadra bit će organiziran i zajednički zikr sa početkom u 01:15h koji će predvoditi h.hfz Ismet ef. Spahić.

Noć početka objave Kur’ana

Kako je Kur’an počeo dolaziti u formi riječi na zemlju, među ljude, pitanje je koje je interesovalo i interesuje svakog muslimana i sve druge koji se bave historijom Kur’ana i islamske misli. Hazreti Aiša r.a. je pričala: “Prvo što je prethodilo objavi Božjeg poslanika bili su istiniti snovi. Sve što bi vidio u snu dolazilo bi poput svjetla dana. Kasnije je Muhammed a. s. zavolio samoću, te bi se osamljivao u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti i provodio brojne noći u ibadetu ne silazeći među ljude. Za to bi se, prethodno, snadbio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidži i opet se snadbio kao i ranije i tako dok mu ne stiže Istina, a on u pećini Hira. Melek Džibril mu je došao i rekao: “Ikre … “ ! “Uči …”! (Buharija, tom I. str. 23). Ovo je trenutak kada je kroz vasionu odjeknula Allahova poruka, koja je nagovijestila vrijeme istine, vrijeme nauke i razuma, vrijeme Kelimei-Tevhida.

Kur’an noć Objave naziva “Lejletu-l-kadr”, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i imenom “Lejletun-mubareke”, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona.

Nema sumnje da je Kur’an objavljen u ovoj noći, i da je ta noć u mjesecu ramazanu. Međutim, Kur’an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure El-Kadr može naslutiti. “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”. (El-Kadr, 1-5.).

Ni Muhammed a. s. nije precizno označio kada je noć Lejletu-l-kadr, mada je želeći da udovolji znatiželji ashaba približno odredio vrijeme ove mubarek noći. Muhammed a. s. kaže: “Tragajte za Lejletu-l-kadrom u zadnjoj desetini ramazana”. Kad to nije bilo dovoljno ashabima rekao je: “Tragajte za Lejletu-l-kadrom u neparnim noćima posljednje desetine ramazana”. Još bliži odgovor Poslanik a.s. je dao riječima: “Ona je u zadnjoj dekadi, i to u devetoj noći što prolazi ili u sedmoj što ostaje”, a većina ashaba je na stanovištu da je noć Kadra 27. noć ramazana.

Tragaoci za vrijednošću i blagodatima Kadra su zapravo tragaoci za porukom Kur’ana, njegovim smislom i sadržajem, jer Kur’an je živa riječ i zakon života vjernika. Vjernici ga ne drže samo u rukama, nego u srcima, dušama i mislima.  Svi oni koji traže noć Lejletu-l-kadr trebaju tu noć tražiti u duhu poruke Resulullaha s.a.v.s. koji veli: „Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu i iskrenoj vjernosti, računajući na sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni prošli grijesi”.

Među najodabranije ibadete spada učenje i slušanje učenja Kur’ana. O vrijednosti ovoga ibadeta govori nam Allah dž. š. u ajetu sure El-Enfal gdje kaže: “Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju”. (S. El-Enfal, 2). U našim krajevima poznata je tradicija učenja Mukabele – zajedničkog učenja Kur`ana tokom mjeseca. Ovu tradiciju učenja i slušanja Kur’ana treba čuvati.

Kur’an je pisan na kori drveta, na koži i sličnim predmetima, ali je snagom svoje poruke postao neizbrisiv u svijesti ljudi i sastavni dio života muslimana Mekke, Medine, Arabije i cijele planete Zemlje. Ušao je u povijest kao snaga bez premca, postao je zakon i program života, kodeks ponašanja i morala.

Lejletu-l-kadr – noć iskrene pobožnosti

Željni postizanja vrijednosti ove mubarek noći, muslimani zadnjih deset dana ramazana provode u posebnoj pobožnosti i ibadetu, i obilježavaju je i’tikafom, učenjem Kur’ana, zikrom, pomaganjem, razmišljanjem, dovom i drugim korisnim poslovima i ibadetima.

Noć Kadr je noć Allahove milosti sa kojom je došla objava i poslanstvo Muhammedu a. s. Allah dž. š. u Kur’anu veli: „A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali”. (S. El-Enbija, 107.).

Lejletu-l-kadr je noć smirenosti cijelog ljudskog bića, a na ovaj stupanj se može uzdići samo onaj koji je u dubini svog bića svjestan potrebe predanosti Allahu džellešanuhu.

Lejletul-Kadr je vrhunac slavljenja Rabba, noć združenog ibadeta: ibadeta svih meleka, ljudi i čitavog kosmosa. Džamije, mesdžidi, kuće itd. širom planete odišu ibadetom – ibadetom koji izvire iz srca. Sve je tada u pokretu: duša, srce, um i tijelo. U ovoj noći čovjek se oslobađa svih okova – ličnih i opštih, i predaje samo Allahu dž.š, Jednom i Jedinom Gospodaru.

Sa čovjekom u ibadetu učestvuju i meleki koje predvodi najodabraniji melek Džebrail. To nam dočarava i hadis Muhammed a. s. koji kaže: “Kada nastupi noć Kadr silazi Džibril sa skupinama meleka čineći dove i donoseći pozdrave svakom onom koji je u ibadetu u položaju stajanja ili sjedenja i spominjanju Allaha dž. š.”. Lejletu-l-Kadr je najveći praznik naših duša, praznik meleka, noć ibadeta u čijoj milozvučnosti skladno učestvuju ljudi i meleki.

Lejletu-l-kadr – noć dove

Lejletu-l-kadr je i noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada.  Imajući na umu da je Dova Allahu dž. š. bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletu-l-kadr dokučimo Allahovu milost, blagodat i bereket.

Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze s njegovim Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja; da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu.

Istina, naš iman treba biti kristalno čist – bez ikakve sumnje, kako bi nam dova bila primljena. Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha dž. š. da im primi tewbu – pokajanje. Ali, vjernici moraju znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome Gospodaru Allahu dž. š., koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava. Allah dž. š. dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila. U ovoj noći neka vjernici otvore svoja srca i duše i ne sumnjaju u Allahovu dž. š. milost koja je bezgraničena.

Hazreti Aiša r.a. priča da je pitala Resulullaha šta je najbolje učiti u noći Lejletul-Kadra, a Resul je odgovorio: „Allahumme inneke ‘afuvvun, tuhibbul-‘afve, fa`fu annii”, što na bosanskom jeziku znači: „Bože, Ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa oprosti i meni”.

Lejletu-l-kadr je noć Tevvekula – potpunog pouzdanja u Allaha dž. š. Jedino se Allahu treba prikloniti cijelim svojim bićem.

Lejletu-l-kadr je noć potvrđivanja imana – vjerovanja. Lejletu-l-Kadr je noć Tewhida i iskrenog izgovaranja riječi: “La ilahe illallah” – „Nema boga osim Allaha!“ Ove riječi monoteizma su formula najveće iskrenosti i bogobojaznosti. To je poziv istini i najčvršća veza sa svojim Gospodarom Allahom dž. š. To je džennetski ključ. Formula “La ilahe illallah”  kod Allaha ima posebnu počast i specijalan tretman. Ko ove riječi izgovori iskreno i po njima živi Allah dž. š. će ga uvesti u džennet.

Često izgovaranje ovih riječi najbolji je način spominjanja Allaha, kako se to da vidjeti iz riječi Muhammed a. s. koje glase: „Najbolje spominjanje Allaha je sa La ilahe illallah”. U drugom hadisu Muhammed a. s. kaže: “Najbolje što sam izrekao ja i vjerovjesnici prije mene je: “La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ‘ala kulli šejin kadir”,  što znači: “Nema Boga osim Allaha, On je Jedini, nema druga, Njemu pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan”! (Tirmizija).

Iz navedenog jasno proizilazi da noć Lejletu-l-kadra treba provesti u izgovaranju riječi Kelimei-Tevhida “La ilahe illallah”.

U ovoj noći treba puno izgovarati i riječi tesbiha. Koliko je to vrijedno najbolje svjedoče riječi Muhammed a. s. koje prenosi ashab Ebu Hurejre: “Dvije su izreke lahke jeziku, teške na ahiretskoj vagi i drage Milostivom: “Subhanellahi, ve bi hamdihi, subhanellahil-azim”.

Allah dž. š. je u noći Lejletu-l-kadra, kroz prve riječi Objave, istakao i značaj nauke i znanja koji su osnov življenja svakog čovjeka i obaveza koja traje od rođenja do smrti. Muhammed a. s. kaže: “Malo znanja bolje je od puno (dobrovoljnog) ibadeta”. Prema tome noć Lejletu-l-kadra treba biti noć poučavanja, savjeta – noć promišljanja i nijjeta da se neprestano stiče nauka.