Manifestacija „Džamija kuća spasa“ održana u Banjoj Luci

Manifestacija „Džamija kuća spasa“ održana u Banjoj Luci

U Banjoj Luci je u povodu 7. maja – Dana džamija u organizaciji Medžlisa IZ Banja Luka upriličena manifestacija pod nazivom „Džamija kuća spasa“ .

U okviru ove manifestacije realizirano je nekoliko zanimljivih sadržaja koji su održani u haremu džamije Ferhadije koja je za ovu priliku posebno opremljena.

Promocija knjige „Riječ po riječ“

Knjiga autora Bajre Perve  predstavljena je 6. maja u prostoru Ferhadija džamije. Promotori su bili Meho Šljivo, mr. Muris ef. Spahić i dr Vahdet ef. Alemić.

Završne hatme polaznika škole Kur`ana Ferhadija

U prepunoj džamiji Ferhadiji svoje znanje prezentovalo je 10 polaznika škole Kur`ana kojima su ovom prilikom uručene diplome. Ovo je prvi put da se hatme dešavaju u prostoru Ferhadije od momenta njenog rušenja a posebno je zanimljiva činjenica da su polaznici u zrelim godinama, ali da su uprkos tome pokazali zavidan nivo  znanja i volje za izučavanjem Kur`ana.

Promocija knjige monografija IZ i dokumentarnog filma „Imami šehidi“

Prije akšam namaza upriličena je promocija „Monografije Islamske zajednice“ a nakon akšama je prikazan i dokumentarni film „Imami Šehidi“. Promotori su bili predsjednik Udruženja ilmijje Mensur ef. Pašalić i predsjednik skupštine Ilmijje Vehid ef. Arnaut.

Okrugli sto na temu „Džamija kuća spasa“

U okviru ove manifestacije organiziran je i okrugli sto na temu „Džamija kuća spasa“. Učesnici pomenutog okruglog stola prof. Dr. Ismet Bušatlić, prof. Dr. Muhamed Hamidović, mr. Nusret Abdibegović i dr. Vahdet Alemić referentno su obradili ulogu, sadržaj i faktor usmjerenja razvojnog potencijala džamije. Naučni skup je polučio i određene ideje kao rezultat analize ponuđenih referata: da Banja Luka i Ferhadija džamija kao fragment srušenoga blaga objektivno imaju pravo i potrebu na jednu ovakvu manifestaciju na temelju svojih vrijednosti i institucionalnog odnosa Islamske zajednice, zatim je istaknuta potreba idejnog projekta  „Džamija kuća spasa“, te mogućnost i potreba simpozija na dan 7. maj čiji protokol bi imao višednevnu manifestaciju događaja iz kulture, sporta i vjere. Učesnici su se također složili i oko potrebe slanja ovakve poruke iz Ferhadije na Dan džamija.

Tevhid za Murata Badića

Nakon podne namaza proučen je tevhid i hatma dova za Murata Badića koji je personifikacija svih stradanja  u i oko Ferhadije.