Manji bh. entitet dužan isplatiti 960 hiljada maraka za porušenu džamiju u Ustikolini

Manji bh. entitet dužan isplatiti 960 hiljada maraka za porušenu džamiju u Ustikolini

www.bir.ba…Opštinski sud u Goraždu donio je presudu kojom je, po tužbi Islamske zajednice u BiH, obavezao tuženu Republiku Srpsku da za rušenje Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini plati  958.128 KM, sa zakonskim zateznim kamatama od dana podnošenja tužbe. Tužba i presuda obuhvataju i imamsku kuću i objekte Islamske zajednice u Ustikolini.

Ova informacija objavljena je na stranici advokatskog ureda „Hrvačić“, koji je zastupao Vakufsku direkciju Islamske Zajednoice BiH i koji je tužbu zbog uništavanja kompleksa, koji se nalazio pod zaštitom države, podnio već 1998. godine.

Muftija goraždanski Remzija ef. Pitić je za radio BIR prokomentarisao presudu Opštinskog suda u Goraždu.

Džamija u Ustikolini je izgrađena od 1448. do 1449 god. Vjeruje se da je to prva džamija u Bosni i Hercegovini.

Iznad ulaza u džamiju je bio natpis ispisan na limenoj ploči, koja je nestala u Drugom svjetskom ratu, ali je sačuvan faksimil natpisa:

„Zaista džamije podižu oni koji vjeruju Allaha, Sudnji dan i obavljaju molitvu. (Kur'an 9, 18).

U ime Allaha, stvoritelja svjetova,

Podiže ovu džamiju za pobožne,

Turhan Emin-beg, u vrijeme vladavine sultana Gazi Murad-hana II,

Bože, otkloni od nje svaku strahotu,

Sačuvaj je od nesreća i loša susjedstva.

A svi oni koji džamiju posjećuju i osvjetljavaju svojim djelima i dobročinstvima, i iskreno obavljaju zajednički molitvu u njoj,

Neka postignu susret sa Allahom, dobročiniocem i gospodarem.

Njezin hronogram je: Osam stotina i pedeset i druga godina.“ (1448./89.)

Pod zaštitom države

Rušena je više puta a nakon što je spaljena 1941. godine, po završetku drugog svjetskog rata stavljena je na listu prioriteta za rekonstrukciju kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti u Sarajevu.

Iz budžeta države utrošeno je 1.600.000 dinara za izgradnju džamije, dok su mještani prikupili manji iznos novčanih sredstava, ali su se odazivali svakom pozivu na akciju u toku izgradnje, a na dan otvaranja džamije oni su priložili 50 ćilima i serdžada.

Svečano otvaranje džamije bilo je 6. oktobra 1956. god.

Obnovljena je i predata Islamskoj zajednici i džematu na upotrebu 1956. godine.

Uz džamiju je napravljena gasulhana, abdesthana, mekteb i stambena zgrada u kojoj je stanovao imam džemata Ustikolina.

U aprilu 1992. god. džamiju su srpske snage rušile granatama, potom zapalile i na kraju popuno uništili miniranjem.

Ponovo je obnovljena, a svečano otvorenje novoizgradene Turhan Emin-begove džamije bilo je 7. jula 2007. god. Sada je džamija poznata i po munari visokoj oko 60m.

(www.bir.ba)