Mekteb za predškolski uzrast – Ašure za najmlađe i njihove roditelje

Mekteb za predškolski uzrast – Ašure za najmlađe i njihove roditelje

Mi smo bili vrijedni u našem Mektebu za predškolski uzrast i pripremili smo ašure. Još jedna od aktivnosti u skladu sa našom vjerom i tradicijom. Hvala našim dragim roditeljima i djeci na učešću u pripremi ašure (hašure).

Dan ašure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obilježavanje mora biti u skladu sa Kur’anom i sunnetom. Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove ašure, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća i začina. Time se podsjećamo na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele. Širom muslimanskog svijeta pa i kod nas, hašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, smjesa kuhana i jede se desetog dana muharema.

Deseti dan mjeseca muharrema je još poznat kao “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a ima nekoliko značajnih događaja koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan.