Ministar Edin Ramić u Bijeljini, Janji i Sapni

Ministar Edin Ramić u Bijeljini, Janji i Sapni

U srijedu, 29.7.2015., federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, sa suradnicima, posjetio je Bijeljinu i tom prilikom sa gradonačelnikom Mićom Mićićem potpisao je nekoliko ugovora:
• o asfaltiranju pet ulica (Bijeljinska, Vuka Karadžića, Šarampov krak, Salke Bajrića i Braće Lazić) ukupne dužine više od dva kilometra i radovima na vodovodu u Semberskoj ulici, MZ Janja. Ukupna vrijednost ovih projekata je 317.871,65 KM, od čega je učešće Ministarstva 167.871,65 KM, a grada Bijeljine 150.000 KM;
• o obnovi dvorišta Atik džamije u MIZ Janja i o izgradnji pomoćnog objekta za poljoprivredne mašine MIZ Bijeljina, za što je Ministarstvo izdvojilo po 15.000 KM;
• o ograđivanju zemljišta u vlasništvu Dobrotvornog društva „Merhamet” Bijeljina na iznos od 8.000 KM.

DSCN8616
Osim navedenog između Ministarstva, grada Bijeljine i krajnjih korisnika potpisani su ugovori o dodjeli pomoći osobama čija su poljoprivredna dobra uništena uslijed elementarnih nepogoda tijekom 2014. godine. Od krajnjih korisnika, troje će dobiti poljoprivredne mašine, 15 plastenike od 100, 200 ili 300 m² i dva korisnika građevinski materijal za uništene stajske i pomoćne objekte. Ukupna vrijednost doniranih roba je 181.200,78 KM.
Vrijednost svih projekata koji su potpisani u Bijeljini je 555.192,43 KM.

Također, u Općini Sapna u 14.00 sati potpisani su ugovori za dodjelu roba za saniranje šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda sa 14 korisnika (11 korisnika stajskih i pomoćnih objekata, dva plastenika i jedan korisnik sadnice jagodičastog voća). Ukupna vrijednost ovih ugovora je 96.104,48 KM.