Nasihat uoči petka

Nasihat uoči petka

U četvrtak 16. februara 2023. godine u Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji, poslije jacije-namaza, održano je drugo po redu predavanje u sklopu projekta “Nasihat uoči petka”.

Drugo predavanje je održao Mirsad ef. Okanović, imam Sultan Sulejmanove Atik džamije, na temu “Radi koga i zbog čega se ljutimo”.

Na vecerašnjem predavanju je obradjen hadis kojeg bilježi imam Buhari. Neke od poruka pomenutog hadisa su radi koga i zbog čega se ljutimo, donosimo odluke u svojim životima, učimo jedni druge da iznesemo svoj stav i svoje mišljenje.

Od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kad je bila Bitka na Hendeku došao je Omer b. el-Hattab, radijallahu anhu, nakon zalaska Sunca, grdeći nevjernike Kurejšije, pa je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, nisam stigao klanjati ikindiju sve dok Sunce nije gotovo zašlo!’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: ‘Tako mi Allaha, ni ja nisam klanjao!’ Otišli smo u Buthan (medinska dolina), pa je uzeo abdest, a i mi smo se abdestili, zatim je klanjao ikindiju nakon zalaska Sunca, a nakon nje je klanjao akšam”.

Nasihat uoči petka će se održavati svakog četvrtka poslije jacije-namaza u Sultan Suljemanovoj Atik džamiji.