NASTAVAK GRADNJE OGRADE HAREMA „PILAKUŠA“

NASTAVAK GRADNJE OGRADE HAREMA „PILAKUŠA“

Uz prisustvo predstavnika donatora iz Austrije za izgradnju ograde harema „Pilakuša” u Bijeljini, Salihović Mustafe, Fejzić Rašida i Fejzić Rame u utorak 30.12.2008.god., u prostorijama Medžlisa IZ-e Bijeljina potpisan je ugovor o nastavku gradnje ograde između MIZ-e kojeg zastupa predsjednik Sead Berberović i izvođača radova Žmirić Mensura.
U naredna tri mjeseca ako Bog da biće završeno negdje oko stotinu platana ograde, a za preostali dio tek predstoje radnje prikupljanja dodatnih sredstava kako bi harem „Pilakuša” ove godine bio u cjelosti ograđen.