Nastavlja se falsificiranje historije

Nastavlja se falsificiranje historije

Nastavlja se falsificiranje historije

U Strateškoj platformi Grada Bijeljina za period 2014-2024, koja se radi pod pokroviteljstvom Švajcarske razvojne agencije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), između ostaloga , nastavljeno je besramno falsificiranje historije. Naime, u osvrtu na ključne historijske činjenice u nacrtu ove platforme navodi se neistina da je Atik Sultan Sulejmanova džamija u Bijeljini “izgrađena krajem 17. vijeka na mjestu molitvišta (musale) sa kraja 16. vijeka”.

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina reagirao je na ovakve tvrdnje, te je upućen dopis gradonačelniku Mići Mićiću (SDS), sa zahtjevom da se isprave ovakvi navodi o najstarijem objektu na području ovoga grada. Naime, prije desetak godina Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Atik džamiju je proglasila  nacionalnim spomenikom BiH. U odluci zasnovanoj na naučnim, historijskim činjenicama, konstatira se da je ova džamija izgrađena u prvoj polovini 16. stoljeća, za vrijeme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog Kanunija (Zakonodavca), te da je tokom historije više puta rušena i obnavljana.

Info tabla Komisije za ocuvanje kulturno-historijskog naslijedja u dvoristu Atik dzamije

         Info-tabla Komisije za nacionalne spomenike BiH u haremu Atik džamije

“Odluke jedne državne komisije, zasnovane na relevantnim historijskim činjenicama, trebale bi biti putokaz i okvir za bilo kakve strategije za budućnost i tvrdnje o prošlosti, pa i prošlosti Bijeljine,” kaže se u dopisu MIZ Bijeljina i dodaje: “Nadamo se da ćete ove historijske, naučno zasnovane činjenice uvažiti i adekvatno ih prezentovati u budućoj Strategiji Grada Bijeljina, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji našega grada. Također, vjerujemo da ćete Atik džamiju kao nacionalni spomenik BiH, adekvatno predstaviti na zvaničnim oznakama za vjerske i turističke destinacije u našem gradu, jer je tamo trenutno izostavljena.”

Iako je obećano da će se ovi podaci ispraviti i uskladiti sa historijskim činjenicama, do danas (24.08.2013.) to nije učinjeno.

Nema oznake za Atik džamiju (12.07.2012)

“Nedavno postavljene table sa turističkim oznakama na području općine Bijeljina još jednom su pokazale da još uvijek postoji sistematsko ignoriranje kulturno-historijskog identiteta Bošnjaka muslimana u ovoj općini. Prepoznatljive smeđe table sa oznakama za vjerske objekte upućuju na svaki pravoslavni hram i manastir, ali ne i na bijeljinskih pet džamija, od kojih je Atik sultan Sulejmanova džamija nacionalni spomenik BiH. Izgradio ju je sultan Sulejman Veličanstveni u periodu 1520.1566. g.

turisticke oznake u Bijeljini u istom pravcu je i Atik dzamije

       Nema oznake za Atik džamiju, ali ni za Muzej Semberije, koji se nalazi u   jedinom objektu iz osmanskog perioda koji u prošlosti Bijeljine nije rušen.

 

Simo Laketić, direktor općinske Turističke organizacije, izjavio je  da ovaj projekat nije u nadležnosti ove organizacije. “Mi jesmo planirali jedan sličan projekat, ali onda je sve preuzela općinska administracija, odnosno Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Oni su to radili u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma RS i ja o tome ne mogu ništa više izjaviti,” kazao je Laketić.

U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove rekli su nam da je načelnik Simo Božić do ponedjeljka na odmoru, te da niko drugi ne može dati izjavu u vezi sa ovim projektom. Ibrahim Imširović, sekretar Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina, kazao je da Islamska zajednica nije dobila nikakav dopis ili prijedlog od općine, a u vezi sa ovim projektom, te da su preduzeti koraci da se nedostaci isprave.

Autor: Emir Musli

Više…

Strategija razvoja

Odluka o Atik džamiji kao nacionalnom spomeniku BiH