Nastupila je Mubarek noć Lejletu-r-regaib

Nastupila je Mubarek noć Lejletu-r-regaib

U četvrtak 3. februara 2022. godine sa dolaskom akšama nastupila je Mubarek noć Lejletu-r-regaib. Ova dobra noć nastupa uoči prvog petka u mjesecu redžebu.
Muslimani ovu noć dočekuju radosni jer je ona vijesnik skorog dolaska ramazana. U ovoj noći vjernici pojačavaju svoj ibadet i pokornost Uzvišenom Allahu dž. š.
Lijepo je u mjesecu redžebu upućivati dove Uzvišenom Gospodaru. Jedna od lijepih dova jeste i ova: ”Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve belligna ramadan!” – Allahu blagoslovi nas u redžebu i šabanu, i daj nam da dočekamo ramazan.”
Mubarek noći su radost i posebna šansa da vjernici svoje skrivene želje i najintimnije trenutke povjere Gospodaru, te od Njega zatraže oprost, zdravlje, bereket, nafaku i svaki vid dobra.
Lejletu-r-regaib predstavlja veliku priliku za promišljanjem i preispitivanjem svoje prošlosti i budućnosti, te nova nada za činjenje dobra na Allahovom putu.
U tri odabrana mjeseca redžebu, ša'banu i ramazanu nalaze četiri mubarek noći, to su: Lejletu-r-regaib, Lejletu-l-Mi'radž Lejletu-l-berat i Lejletu-l-kadr.
Dobre noći su date ljudima da se u njima na poseban način obrate Gospodaru. Islamska ulema je opisujući mubarek noći govorila da su “poput vode koja se susreće sa suhom zemljom.”
Mjesec redžeb je jedan od četiri mjeseca koji se smatraju svetim i sigurnim. Kur’an o tome govori: ”Od kad je stvorio nebesa i Zemlju Allah je propisao da je broj mjeseci dvanaest od kojih su četiri sveta, u njima sami sebi zulum ne činite (kršeći Allahove zabrane i granice)! (Et-Tevbe, 36).
Lejletu-r-regaib je poznata i kao Noć želja i nade.