Naučna konferencija o tradiciji muslimana na Balkanu

Naučna konferencija o tradiciji muslimana na Balkanu

Sarajevo, 11. juni 2014. (MINA) – U organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, u prostorima Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu 14. i 15. juna ove godine održat  će se naučna konferencija pod naslovom Ehl-i sunnet we l-džema’at – tradicija muslimana Balkana.

Organiziranje ove konferencije nastala je kao rezultat nužnosti ponovnog promišljanja ehl-i sunnetske tradicije i učenosti ovih prostora čija se osobenost može opisati kao umjerenost u vjerovanju ali i kao temeljna vrijednost obrazovnih institucija Islamske zajednice u BiH. Ta umjerenost u vjerovanju ovoga podneblja ogleda se u sintezi Božije Objave i ljudskoga razuma.

Učenje ehl-i sunneta ve l-džama'ata osiguralo je i zaštitilo od frakcionaštva i nejedinstva općenito sve muslimane, tj. njihovu ogromnu većinu, što se može reći i za muslimane Balkana, ali i od rigidnog literalizma i neislamskih ideja općenito.

Konferencija će imati međunarodni karakter.

Na kraju rada konferencije očekuje se usvajanje Izjave o osnovama učenja ljudi Sunneta i džemata koja treba da bude poticaj muslimanima na prostorima Balkana da svoju islamsku tradiciju čuvaju i učvršćuju.

O tome su danas na Konferenciji za novinare govorili prof. dr. Džemal Latić, predsjednik Naučnog i organizacionog odbora za pripremu naučne konferencije, doc. dr. Almir Fatić, član Organizacionog odbora i prof. Mehmedalija Hadžić jedan od izlagača na Konferenciji.