Ne može se sklopiti savez s Bogom protiv drugih ljudi

Ne može se sklopiti savez s Bogom protiv drugih ljudi

Obraćanje akademika Enesa Karića, direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ

Sveto radi mira, a ne na putu zla!

Poštovani sudionici današnjeg  skupa!

Ovim ozbiljnim povodom želim sve nas kratko podsjetiti na to kako su islam tumačili naši bosanskohercegovački autoriteti: Džemaludin ef. Čaušević, Mehmed ef. Handžić, hadži Mujaga Merhemić, Husein ef. Đozo, Derviš ef. Spahić…

– Islam nije privilegija, već moralna obaveza, skup plemenitih dužnosti prema ljudima, ženama i muškarcima, prema životu i životnoj sredini, prema Bogu.

– Ne može se sklopiti savez s Bogom protiv drugih ljudi, drugih religija, drugih vjera i drugih strana svijeta.

– Čovjek koji povjeruje u Boga ne postaje Bog, već i dalje ostaje čovjek!

– Vjera u Boga čovjeku ne daje za pravo da u svoje ruke uzme Božanske prerogative raspolaganja životima i smrtima ljudi i stvorenja.

– Za svetim se treba posezati kao sredstvom za postizanje mira s Bogom, ljudima, prirodom.

– Sveto ne treba voditi u nasilje, inače postaje najgore zlo.

– Muslimani danas treba da prestanu čitati Kurʼān na način diktiranja napisane optužnice protiv drugih muslimana, protiv kršćana, jevreja i drugih vjernika i nevjernika.

– Pomirenje s Bogom za posljedicu treba imati pomirenje sa drugim ljudima, kao i poštovanje drugih kultura i tradicija.

– Kurʼān treba čitati kao Božanski zov svima da se natječu u dobrim djelima.

– Muslimani treba da pristupe kritičkom čitanju svoje povijesti, potrebno je da prestanu izmišljati raznorazna pretjerivanja o svome davnašnjem “zlatnom dobu”.

– Muslimani treba da oslove svoje stanje u savremenosti. To treba da učine iz same savremenosti.

Eto, dragi prijatelji, samo sam ovo htio kazati sebi i svima nama danas i na ovom mjestu.