Ne nasjedati na tuđe i dnevnopolitičke interese i ciljeve

Ne nasjedati na tuđe i dnevnopolitičke interese i ciljeve

SARAJEVO – Islamska zajednica u BiH smatra da muslimani Bošnjaci i njihova ulema imaju obavezu držati se najvišeg stupnja kompetencije i nepristrasnosti, principijelnosti i senzibiliteta u sagledavanju i valorizaciji svih, pa i kontroverznih pitanja i tema koja se tiču islama, …

… muslimana ili događaja u muslimanskim društvima, pri tome vodeći računa o interesima i uvjetima u kojima žive.

Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH saopćio je to svjedočeći raspravama nekih alima koje se posljednjih dana pojavljuju u javnosti.

Ističe se da bosanska ulema i muslimani trebaju uvažavati zasluge i doprinose istaknutih alima i vjerskih autoriteta razvoju islamske misli, u što, bez sumnje, spada i Jusuf Karadavi koji je dao važan doprinos u razvoju i razumijevanju islamske pravne nauke. Taj doprinos zaslužuje poštovanje.

Također, u IZ-u smatraju važnim podsjetiti da su ljudski stavovi i mišljenja podložni kritičkoj provjeri i procjeni, jer islam poučava da su ljudi skloni grešci, pa tako i ljudsko mišljenje može u sebi imati slabosti.

Međutim, bitno je u intelektualnim i kritičkim raspravama čuvati ljudsko dostojanstvo svakog alima, a kritičku snagu usmjeravati na slabosti i nedostatke u ljudskim mišljenjima, argumentima i postupcima.

– Stoga je važno da bosanska ulema i muslimani prakticiraju i razvijaju izvorni islamski edeb kritike i rasprave te da ne nasjedaju tuđim i dnevnopolitičkim interesima i ciljevima. Iako odlučno brani slobodu mišljenja i iznošenja stavova, Islamska zajednica očekuje da se ti stavovi i mišljenja temelje na argumentima i da budu u namjeri postizanja općeg dobra i progresa – ističe se u saopćenju Rijaseta IZ-a u BiH.

Islamska zajednica je čvrsto uvjerena da bosanska ulema i muslimani Bošnjaci trebaju prvenstveno promišljati svoje vlastito i stanje države BiH da bi bili sposobni davati autentične bosanske odgovore za stanje i hal našeg naroda i države.

– Ne treba zaboraviti da je bosanska ulema, prije svega, odgovorna za stanje muslimana na ovim prostorima i njihovu svekoliku afirmaciju – ističe se u saopćenju.