Nova emisija u programu radija BIR: “Mlađak”

Nova emisija u programu radija BIR: “Mlađak”

www.bir.ba

U nedjelju, 28.01. počinje emitovanje emisije “Mlađak” studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa studentima Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kroz ovu emisiju studenti Fakulteta islamskih nauka će prezentovati svoje aktivnosti i razmišljanja o određenim temama koje čine dio njihove svakodnevnice. U emisiji će se pružiti prilika i da govore vrijedni studenti, članovi naše zajednice koji su se istakli kao uzori i primjeri pozitivnih vrijednosti u društvu.

U prvom izdanju emisije poslušajte:

  • osvrt na ličnost Poslanika Muhammeda a.s. iz pera studenta Fakulteta islamskih nauka Alije Kurtanovića,
  • osvrt na Međunarodni dan ljudske solidarnosti, iz perspektive studentice Fakulteta političkih nauka Amine Curkić,
  • o solidarnosti u studentskom životu i životnim planovima smo razgovarali sa vrijednom studenticom Fakulteta islamskih nauka Almom Memić. Razgovor će voditi Lejla Ajanović i Amina Mujela, članice Redakcije emisije.
  • anketu šta građani Sarajeva misle o solidarnosti,
  • razgovor sa predsjednikom Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka Harunom Pajićem kroz koji ćemo se osvrnuti na aktivnosti Udruženja za protekli period i najaviti buduće aktivnosti,
  • uz muzički predah ćemo imati priliku slušati ilahiju “Muhammede, moj imame”, u izvedbi Rabije Hodžić, studentice Fakulteta islamskih nauka.

Redakciju emisije “Mlađak” čine: Alija Kurtanović, Amina Curkić, Lejla Ajanović, Anes Gadžo, Ali Drkić, Haris Huskić, Lejla Karkelja i Amra Duranović. Urednica emisije je Amina Mujela.

Emisija “Mlađak” će se emitovati zadnje nedjelje u mjesecu u terminu od 20 sati.