Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.
(Tirmizi)


Novi termini izlaganja u implementaciji i primjeni novog Zakona o premjeru i katastru

Novi termini izlaganja u implementaciji i primjeni novog Zakona o premjeru i katastru

Na području RS-a početkom 2013. godine započet je proces implementacije i primjene novog Zakona o premjeru i katastru.

Predmetnim zakonom će biti uspostavljene nove zemljišne evidencije, a stare će biti brisane. Do sada su evidencije o vlasništvu vođene u gruntu, a evidencija o posjedu u katastru. Nakon implementacije Zakona postojaće samo katastarska evidencija nekretnina u kojoj će biti objedinjene sve informacije.

Zbog sve većeg interesovanja Bošnjaka o načinu implementacije i samom sadržaju Zakona o premjeru i katastru, te o terminima izlaganja, Vakufska direkcija putem ovog linka želi olakšati medžlisima IZ, ali i svim zainteresiranim građanima da što lakše dođu do potrebnih informacija o terminima izlaganja.

Za pregled najnovijih izlaganja možete pogledati na: http://www.rgurs.org/lat/oglasi-o-pojedinacnom-izlaganju

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh