Održana pedeset prva redovna sjednica Rijaseta IZ u BiH

Održana pedeset prva redovna sjednica Rijaseta IZ u BiH

www.islamskazajednica.ba

Sarajevo, 18. oktobar 2018. (MINA) – Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića održana pedeset prva redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je razmatrano više izvještaja o realizaciji projekata izgradnje i korištenja objekata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prezentirana je ideja o promjeni namjene zgrade Rijaseta Islamske zajednice u ulici Zelenih beretki i zadužena je Uprava za ekonomske i finansijske poslove da pripremi elaborat o ekonomskoj opravdanosti za moguća rješenja korištenja ovog objekta. Data je saglasnost za prikupljanje ponuda za izradu projekta opremanja Upravne zgrade Rijaseta, te donesena odluka da se započne proces adaptacije objekata u kompleksu Gazaz.

Rijaset Islamske zajednice je dao saglasnost za imenovanje dr. Ferida Dautovića na mjesto direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na mandatni period od četiri godine. Na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku Rijaset je imenovao Upravne odbore Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, te Školskog odbora JU „Osman-ef. Redžović“ u Visokom. Na prijedlog reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, Rijaset je imenovao Vehid-ef. Arnauta, dosadašnjeg glavnog imama MIZ Bugojno, na mjesto rukovodioca Ureda za zekat.

Usvojen je i zaključak kojim se daje saglasnost na Statut Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Data je saglasnost Medžlisu Islamske zajednice Vitez za osnivanje Predškolske ustanove Obdanište „Rejjan“ u Vitezu.

Razmatrajući informacije o podizanju optužnice za rušenje Aladža džamije u Foči, Rijaset Islamske zajednice je ovlastio Vakufsku direkciju da poduzima odgovarajuće mjere radi zaštite prava i pravične naknade za uništenu imovinu Islamske zajednice.

Rijaset je prihvatio prijedlog za otkup udžbenika Vjeronauke za srednju školu radi besplatne podjele učenicima u RS-u. Podržani su prijedlozi Ureda za društvenu brigu za pomoć pojedincima i institucijama. Razmatrana su pitanja iz radno-pravnih odnosa i druga pitanja iz nadležnosti Rijaseta o čemu su donesene odgovarajuće odluke i zaključci.