Održana sjednica Izvršnog odbora IZ Bošnjaka u Švedskoj

Održana sjednica Izvršnog odbora IZ Bošnjaka u Švedskoj

U subotu, 20. decembra 2014. godine, u Jönköpingu je održana sjednica Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Na sjednici su analizirani izvještaji o aktivnostima u proteklom periodu te donešeno nekoliko odluka.

Donesena je odluka da se redovna skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj održi 21. marta 2015. godine u Jönköpingu, a članovi Izvršnog odbora dužni su dostaviti prijedloge za skupštinski materijal do 15. januara 2015. godine. Također, upućen je i poziv Kandidacionoj komisiji da sačini prijedlog za popunu Izvršnog odbora IZBUŠ, nakon što je nekoliko članova najavilo povlačenje.

Kada je riječ o džematima, donešena je odluka da se svim džematima uputi dopis u kojem će se još jednom pojasniti način vođenja džematskih registara. Pored toga, svim džematima će biti upućen i dopis da se u predstojećim izborima za organe džemata obrati pažnja na Rijasetovu preporuku da se na kandidatske liste stavlja što više mladih i žena. Također bit će upućen i dopis imamima koji imaju licencu za vjenčavanje u kojem će ih se podsjetiti na obavezu izvještavanja o izvršenim vjenčanjima, jer će u protivnom izgubiti licencu.

Na sjednici je donesena i odluka da se iz budžetske stavke marketing izdvoji 2.000 kruna za snimanje dokumentarnog filma „Smisao života“.

Na kraju sjednice su donošene odluke da se Uredu za dijasporu uputi dopis u vezi sa izborom sabornika iz Skandinavije te da se naredna sjednica Izvršnog odbora održi 14. februara 2015. godine u Örebru, i da se tom prilikom, ukoliko bude moguće, održi i zajednički sastanak sa rukovodstvom tamošnjeg džemata

I.K.