Okrugli sto o pravima na imovinu: Nagovještaj ljudskosti i pravde (AUDIO)

Okrugli sto o pravima na imovinu: Nagovještaj ljudskosti i pravde (AUDIO)

U Banjaluci je održan okrugli sto “Ostvarivanje i zaštita prava na imovinu, u kontekstu primjene Zakona o premjeru i katastru i Zakona o porezu na nepokretnosti u Republici Srpskoj.”

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je kazao da je ovaj  Zakon veoma važan za Islamsku zajednicu jer tretira ogromnu vakufsku imovinu, ali i naglasio da je cilj okruglog stola animiranje Bošnjaka da se zainteresuju za svoju imovinu.

Više na www.bir.ba