POZIV NA AKCIJU: PROJEKAT UNUTRAŠNJEG RENOVIRANJA HADŽI DŽANINE DŽAMIJE U JANJARIMA


DŽEMATSKI ODBOR JANJARI POZIVA SVOJE DŽEMATLIJE I SVE LJUDE DOBRE VOLJE DA SE UKLJUČE U PROJEKAT UNUTRAŠNJEG RENOVIRANJA HADŽI DŽANINE DŽAMIJE

Hadži Džanina džamija u Janjarima nosi ime po svome vakifu, Hadži Džani Hadžiomeroviću, koji je uvakufio zemljište na kojem je izgrađena džamija, izgradio džamiju svojim sredstvima i uvakufio 100 duluma zemlje za potrebe džamije.

Jedna od rijetkih fotografija stare dzamije sa drvenom munarom
(gore lijevo)

Pretpostavlja se, pošto nema pouzdanih podataka, da je izgrađena pred sami kraj 17. stoljeća. “Stara” džamija je služila džematlija do predratnog perioda, kada je pokrenuta akcija izgradnje nove, današnje džamije.

Alija Dervisevic-Gradince ispred džamije u Janjarima

Do početka ratnih dešavanja, odnosno do progona stanovništa Janjara u Teočak, na džamiji su bili završeni grubi zidarski radovi, a munara je bila ozidana do šerefeta.

Tokom rata, agresor je pokušao srušiti džamiju eksplozivom, ali u svojoj namjeri nije uspio. Objekat džamije je preživio rat uz velika oštećenja, dok je munara bila srušena u potpunosti.

Nakon povratka, 2001. godine, odmah se počelo sa planiranjem obnove džamije. U prvi mah, tokom 2001. godine, prvo je osposobljena podrumska prostorija, u kojoj su klanjane i prve poslijeratne teravije. Teravih namaze je imamio dugogodisnji mujezin Hadži Džanine džamije, Edhem Korajkić.

Nakon dolaska stalnog imama, u novembru 2002. godine, krenulo se sa konkretnim planovima za obnovu džamije u potpunosti. Ekipa u sastavu Zečević Osman (mutevelija), Čiplaković Mustafa (Predsjednik građevinskog odbora) i Omerbegić Husein (blagajnik), izvršila je neophodne pripreme kako bi se sa dolaskom proljeća moglo krenuti sa radovima na obnovi džamije.

Mustafa i Huso, nerazdvojni tandem

Zahvaljujući požrtvovanosti hadžije Ibrahima Redžića, koji je sačuvao dio novca od predratne izgradnje džamije, Građevinski odbor je imao inicijalna sredstva za početak radova.

Osman Zečević, dugogodišnji mutevelija Janjara

U veoma kratkom periodu, od mjeseca maja 2003. godine, pa do oktobra 2003. godine, za 5 mjeseci, uspješno su završeni unutrašnji radovi na džamiji, instalirano je podno grijanje, ugrađena stolarija, tako da su džematlije Janjara 17. veče Ramazana, 2003 godine, ponovo klanjali prvi terabih namaz nakon punih 11 godina čekanja.

Izgled džamije u toku obnove

U augustu 2006. godine, zvanično su završeni građevinski radovi na džamiji, a sama džamija je svečano otvorena i prepuštena džematlijama i vjernicima na korištenje.

Danas, džamija je opremljena sa kompletnim klimatizacijskim sistemom za grijanje i hlađenje džamije, posjeduje solidan prostor za obavljanje namaza, na spratu džamije nalazi se ured/kancelarija za održavanje sastanaka džematskog odbora, a u suterenu džamije smještena je kompletno opremljena mektebska učionica.

Današnji izgled džamije u Janjarima

Ipak, vrijeme i loši klimatski uslovi doprinijeli su da džamija u određenoj mjeri bude oštećena. Nakon kišnih mjeseci, 2014. godine, zbog loše stolarije i neadekvatno urađene izolacije na temelju džamije, došlo je do prodiranja oborinskih voda, kako u prostor za klanjanje tako i u suterenski prostor. Zbog prevelike vlage došlo je do oštećenja na zidovima, a posebno do štete na kaligrafskim radovima kojima su iscrtani džamijski zidovi.

U jesen, 2014. godine, džematski odbor Janjara izvršio je analizu stanja džamije i donio odluku da se, u što skorije vrijeme, moraju izvršiti građevinski zahvati na izradi izolacije na temeljima džamije, te izmjena kompletne drvene stolarije sa stolarijom od plastičnih profila.

Za radove na izradi izolacije i drenaže oko džamije, zahvaljujući trudu Glavnog imama, kao finansijer pojavilo se Muftijstvo tuzlansko, koje će radove finansirati iz sredstava Fonda za pomoć poplavljenim područjima.

Za preostali dio poslova, zbog otežane materijalne situacije samih džematlija Janjara, prinuđeni smo da zatražimo pomoć naših ljudi, džematlija Janjara koji žive širom svijeta, ali i svih drugih ljudi dobre volje koji žele da pomognu u ovom hairli poslu.

Projekat unutrašnjeg renoviranja Hadži Džanine džamije podrazumjeva zamjenu postojeće, drvene, stolarije sa plastičnom, ugradnju hidroizolacijskog sloja i krečenje kompletne unutrašnjosti džamije, te ako nam uslovi dozvole, zamjenu džamijske prostirke, odnosno tepiha.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve ljude dobre volje da nam, u skladu sa svojim mogućnostima pomognu u planiranom poslu. Cijeneći svačiji nijjet i mogućnosti, molimo Uzvišenog Allaha da nama olakša predstojeći posao, a svima koji se budu, na bilo koji način uključili, da Uzvišeni Allah poveća nafaku i podari zdravlje i bereket u životu.

Uplate na lokalnom nivou mogu se vršiti kod džematskog blagajnika, ili na blagajni MIZ Bijeljina, sa naznakom da se radi o sredstvima za rekonstrukciju džamije u Janjarima. za one koji žele pomoć uplatiti putem računa, to mogu uraditi na slijedeći način:

Uplate iz Bosne i Hercegovine:   br. računa: 555 001 0000 696 720 Nova banka Bijeljina, sa naznakom za džamiju u Janjarima

Uplate iz inostranstva: IBAN: BA391941100058501228 EUR, sa naznakom za džamiju u Janjarima

Sve tekuće aktivnosti, imena donatora i sl. javnosti će biti redovno prezentirane putem stranice

http://janjari-bih.blogspot.com/2015/03/poziv-na-akciju-projekat-unutrasnjeg.html

Džematski odbor Janjari