Preliminarni rezultati: U BiH su popisane 3.791.662 osobe

Preliminarni rezultati: U BiH su popisane 3.791.662 osobe

Prvi preliminarni rezultati koje je danas saopćila Agencija za statistiku BiH pokazuju da su u BiH popisane 3.791.662 osobe. U FBiH su popisane 2.371.603 osobe, u RS-u 1.326.991 i u Distriktu Brčko 93.028 osoba. U glavnom gradu BiH su popisane 291.422 osobe. Dakle, u samom gradu Sarajevu živi 12,3 posto stanovnika FBiH. Općine sa najvećim brojem stanovnika su, pored Banje Luke i Novog Grada u Sarajevu, još i Tuzla sa 120.441, Zenica sa 115.134, Bijeljina sa 114.663, grad Mostar sa 113.169, Prijedor sa 97.588, Brčko sa 93.028, Doboj sa 77.223 i Ilidža sa 71.893 osobe.

Općina sa najvećim brojem stanovnika u BiH je Banja Luka sa 199.191 stanovnikom, a slijedi je Novi Grad Sarajevo sa 124.471 stanovnikom. Kanton sa najviše stanovnika u FBiH je Tuzlanski, u kojem živi 477.278 osoba, slijedi Kanton Sarajevo sa 438.443 stanovnika, a treći je Zeničko-dobojski s 385.067 popisanih osoba. Na osnovu saopćenih podataka vidljivo je da u FBiH živi 62,55 posto popisanih, 35 posto u RS-u i 2,45 u Brčkom.

Na zajedničkoj konferenciji za medije ministra prometa i komunikacija BiH Damira Hadžića, direktora Agencije za statistiku BiH Zdenka Milinovića i direktorica entitetskih statističkih zavoda Hidajete Bajramović i Radmile Čičković, rečeno je kako je popis stanovništva i domaćinstava uspješno proveden, što je ocjena i Eurostata.

BiH popisano 1.163.387 domaćinstava

“Danas se otvara proces objavljivanja podataka o popisu koji će biti objavljivani kako ih agencije budu dobivale. Nastojat će se što je moguće više izbjegavati manipulacije do kojih dolazi, posebno u posljednjih nekoliko dana”, kazao je ministar Hadžić.

Saopćeno je da je u BiH popisano 1.163.387 domaćinstava, od toga se 721.199 nalazi u FBiH, 414.847 u RS-u te 27.341 u Brčko distriktu BiH. Prema riječima direktora Agencije za statistiku BiH, preliminarni rezultati pokazuju da u BiH ima 1.617.308 stanova, u FBiH 991.384, u RS-u 588.241, a u Distriktu 37.683.

“Prosječno popisano kućanstvo u BiH ima 3,26 članova. Prosječan broj stanova po kućanstvu je 1,39. Ovo nisu konačni podaci o broju stanovnika, kućanstava i stanova, nama tek predstoji obrada”, rekao je Milinović te dodao da će od 1. jula iduće godine do kraja 2016. godine biti objavljeni svi konačni rezultati.

Općine sa najvećim brojem stanovnika su, pored Banje Luke i Novog Grada u Sarajevu, još i Tuzla sa 120.441, Zenica sa 115.134, Bijeljina sa 114.663, grad Mostar sa 113.169, Prijedor sa 97.588, Brčko sa 93.028, Doboj sa 77.223 i Ilidža sa 71.893 osobe.

Direktorica Zavoda za statistiku FBiH je kazala da se popis u tom entitetu odvija u 3.337 naseljenih mjesta.

“Prosječan broj članova domaćinstava u FBiH je 3,29 osoba. Nakon Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona, koji su najveći po broju stanovnika, slijede Unsko-sanski sa 299.343 popisane osobe, zatim Srednjobosanski sa 273.149, Hercegovačko-neretvanski sa 236.278, Zapadnohercegovački sa 97.893, Kanton 10 sa 90.727, Posavski sa 48.089 i Bosanskopodrinjski sa 25.336 osoba”, saopćila je Bajramović.

Istočni Drvar općina s najmanjim brojem stanovnika

Općine sa najmanjim brojem stanovnika u FBiH su Pale sa 1.043 osobe, Trnovo sa 1.830, Dobretići sa 2.041, Foča sa (općina u FBiH) 2.213 i Bosansko Grahovo 3.091 osoba.

Kada je u pitanju RS, Čičković je saopćila da je od ukupnog broja stanovnika u tom entitetu 7,3 posto njih bilo odsutno iz BiH u vrijeme popisa radi rada ili školovanja u inozemstvu. Najmnogoljudniji grad je Banjaluka, a najmnogoljudnija općina je Zvornik sa 63.686 osoba, pa Gradiška sa 56.727 i Teslić sa 41.904 osobe.

Kada su u pitanju općine sa najmanjim brojem stanovnika u RS, to su: Istočni Drvar sa 109 osoba, Istočni Mostar sa 280, Kupres sa 320 i Petrovac sa 367 osoba. Prosječno domaćinstvo u RS-u ima 3,09 članova.

Popis iz 1991. godine

Prema popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je izvršen u martu 1991. godine, u našoj zemlji je tada živjelo 4.377.033 stanovnika.

Od tog broja, Muslimana, odnosno Bošnjaka, je bilo 1.902.956 ili 43,47 posto, Srba je bilo 1.366.104 ili 31,21 posto, Hrvata 760.852 ili 17,38 posto, Jugoslavena 242.682 ili 5,54 posto…

Broj stanovnika ženskog spola bio je 2.193.328, a muškog spola 2.183.795. Prosječna starost žena iznosila je 35, a muškaraca 33 godine. Također, prema tadašnjem popisu u BiH je bilo 1.207.098 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu bio je 3,6.

U Sarajevu je živjelo 527.049 ljudi, u Banjoj Luci 195.692, a u Mostaru 126.628 ljudi.