Prilog Rumeli TV

Prilog Rumeli TV

Prilog Televizije Rumelija i još malo poezije…

Sultan Bajazid-hanovo postavljenje Ahmed-paše Hercegovića među vezire Porte

Padišah svijetli, utjeha ovoga ummeta

Na divanu punom učenih i jednog vezira je imao

            U svim poslovima povjerljivi  savjetnik mu bio!

Oličenje darežljivosti, pravednosti i sklada.

            On je očitovanje ponosa vezirskoga trona!

Umni bijahu i riječi i djela njegova.

            Tri slavna padišaha Ahmeda su prihvatila

Veziri i begovi vidješe da je Hercegović onaj što se ne saginje

            Da je onaj što Na ovom svijetu

samo Istine vatru na sve četiri strane rasplamsava

Za sebe tražeći samo da ga se od službe vezirstva oslobodi.

            I Tako je do padišaha svih vladara često dolazio

Dozvolu tražio, kako bi se vlasti odrekao.

            Preveliku ljubav prema vezirskoj službi  u srce nije stavio!

Zato, svijet treba da vidi što po srijedi je:

            Nakon godina mnogo i zanosne pjesme

Padišah se sjeti tog vezira što svoj posao odlično poznaje

Uz svoje počasti, uz poštovanje i snagu

            Padišah tada pozva Ahmed-pašu

Naredbi padišahovoj ko se pokorio nije;

            I tako Na Divanu carskom opet Ahmet paša vezirem postade …