Priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ dodijeljeno muftiji prof. dr. Mevlud ef. Dudiću

Priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ dodijeljeno muftiji prof. dr. Mevlud ef. Dudiću

U petak 29. maja 2015. godine u Hotelu “Zenica” u Zenici organizirana je svečanost dodjele priznanja i nagrade “Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević” muftiji prof. dr. Mevlud ef. Dudiću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Priznanje i nagradu ‘’Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević’’ ustanovio je muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović. Ovo priznanje i nagrada dodjeljuje se jednom godišnje za doprinos u razvoju naučne misli u Islamskoj zajednici.

09

Priznanje ”Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević” ustanovljeno je 2009. godine. Ovo priznanje dosada je dodijeljeno dr. Nusretu Isanoviću (2009.), hfz. dr. Halil ef. Mehtiću (2010.), muftiji zagrebačkom Ševko ef. Omerbašiću (2011.), akademiku Enesu Kariću (2012.), muftiji ljubljanskom dr. Nedžad ef. Grabusu (2013.) i muftiji zeničkom mr. Ejub ef. Dautoviću (2014.).

Komisija za dodjelu priznanja i nagrade ‘’Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević’’ u sastavu: muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović, predsjednik, dekan IPF u Zenici dr. Zuhdija Adilović i glavni imam mr. Jakub ef. Salkica, na svojoj sjednici održanoj u Zenici, 13. maja 2015. godine, donijela je Odluku da se ovogodišnje priznanje i nagrada ”Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević” dodijeli muftiji prof. dr. Mevlud ef. Dudiću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

04

Profesor doktor Mevlud Dudić rođen je 27. jula 1966. godine u Tutinu. Osnovnoškolsko obrazovanje je stekao u rodnom gradu, a srednju islamsku usmjerenu školu „Alaudin medresu“ završio je u Prištini 1985. godine. Po završetku medrese, upisuje se na Islamski teološki fakultet u Sarajevu, na kom diplomira 1989. godine i stječe zvanje profesora islamskih nauka. Zvanje magistra islamskih nauka stječe 2005. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, odbranivši magistarsku tezu: Nastanak i razvoj medrese u Novom Pazaru. Na istom univerzitetu uspješno brani doktorsku disertaciju 2007. godine, na temu: Uloga sibjan-mekteba u očuvanju islama u Sandžaku.

Obavio je više interdisciplinarnih specijalizacija iz oblasti međureligijskih odnosa sa posebnim osvrtima na islamske studije, komparativne analize religijskih doktrina, te komunikoloških fenomena u interkulturalnim sredinama i globalnocivilizacijskim razmjerama, od kojih valja istaći: jednosemestralne boravke na Univerzitetu „Al-Azhar“ u Egiptu (1991) iz oblasti komunikologije i dijaloga među religijama; na Univerzitetu u Virdžiniji u Sjedinjenim Američkim Državama (2002) gdje je proučavao uzroke i posljedice civilizacijskih sukoba i rješavanje istih mirnodopskim metodama, kao i višemjesečna studijska putovanja (2008) u organizaciji State Departmenta u Vašington, Njujork, Teksas i Čikago u okviru projekta: Obrazovna politika lidera.

Prof. dr. Dudić profesionalni angažman započinje 1991., kao predavač islamskih disciplina pri Odboru Islamske zajednice u Tutinu gdje ostaje do 1994. Godine 1992., biva honorarno angažiran u „Gazi Isa-begovoj medresi“ u Novom Pazaru kao profesor grupe stručnih predmeta. Za vršioca dužnosti direktora „Gazi Isa-beg medrese“ imenovan je 1994. godine. U periodu 1994-2002. godina u istoimenoj srednjoj stručnoj školi predaje predmet hadis – misli i postupci Muhammeda, a.s. 1995. godine je izabran za direktora medrese „Gazi Isa-beg“, i na toj funkciji ostaje sve do 2006. godine. Po osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru 2001. godine, dobija katedru za predmet metodika nastave, komunikologija i moderni islamski pokret. 2006. godine je izabran za dekana Fakulteta za islamske studije, u čijem je osnivanju sudjelovao od ideje, preko organizacionog odbora, da realizacije projekta, i na tom mjestu ostaje do 2008. godine. Na istom faklutetu predaje na katedrama misionarstva i međureligijskog dijaloga i metodike islamske vjeronauke. U istom periodu je, na Internaconalnom univerzitetu u Novom Pazaru, predavač na predmetu islamska kultura i civilizacija. Prošao je zvanja asistenta, docenta, vanrednog profesora, a 2008. godine je izabran za redovnog profesora komunikologije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Iste godine biva biran na funkciju prorektora za nastavu na spomenutom univerzitetu. Krajem 2008., izabran je za rektora Internacionalnog univerzitetu u Novom Pazaru.

Od samih početaka profesionalnog angažiranja, uzima aktivno učešće u institucionalnom organiziranju muslimanske vjerske zajednice, kako na područjima negdašnjih država SFRJ, SRJ, SCG tako i na području današnje države Republike Srbije.

Prof. dr. Mevlud Dudić je autor više knjiga. Kao vrstan poznavalac islamskih znanosti, učestvovao je u osnivanjima i radu nekolicine naučnih časopisa i godišnjaka. Autentične naučne i publicističke članke objavljivao je u mnogobrojnim glasilima u zemlji i inostranstvu. Od posebnog značaja su radovi:

• Globalizacija i obrazovanje

• Prednosti i nedostaci Bolonjskog procesa

• Analiza procesa upravljanja i odlučivanja kod aktivnih preduzetnika kao strateškog fatora stabilnosti kompanija

• Podsticanje značaja znanja u novom društvu

Prof. dr. Mevlud Dudić je učestvovao na preko pedeset naučnih konferencija i simpozija širom svijeta iz oblasti međureligijskih odnosa, interdisciplinarnih korelativnih razumjevanja različitih kultura i civilizacija i komunikologije, te na svim tim naučnim susretima imao vrlo zapažena izlaganja.

Profesor doktor Mevlud Dudić tečno govori tri strana jezika: arapski, engleski i albanski. Oženjen je i otac troje djece. Živi i radi u Novom Pazaru.

Gore navedeno opredijelilo je komisiju da odluči da se priznanje i nagrada ‘’Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević’’ za 2015. godinu dodijeli  muftiji prof. dr. Mevlud ef. Dudiću.

U okviru posjete muftije Dudića povodom dodjele navedenog priznanja, u Uredu muftije zeničkog organiziran je svečani prijem, a muftija Dudić je u Ensar džamiji u Zenici održao hutbu.

Nakon džuma-namaza, zajedno sa muftijom zeničkim muftija Dudić posjetio je Medžlis Islamske zajednice Zenica, gdje se susreo sa predsjednikom Izvršnog odbora gosp. Muhamedom Begagićem i glavnim imamom mr. Jakub ef. Salkicom. Tom prilikom muftiji Dudiću i njegovim saradnicima glavni imam uručio je Izabrana djela Muhameda Seida Serdarevića.