PREDSTAVLJANJE KNJIGE “NURU-L-IDAH” (HANEFIJSKI FIKH) – Uvod, prijevod i komentar – Jusuf Džafić

PREDSTAVLJANJE KNJIGE “NURU-L-IDAH” (HANEFIJSKI FIKH) – Uvod, prijevod i komentar – Jusuf Džafić

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina, u petak 21.10.2016. godine u 20:00 sati, u Mektebskom centru u Bijeljini organizira predstavljanje nove knjige hafiza Jusufa ef. Džafića. Pozivamo vas da se upoznate sa temeljnom djelom egipatskog hanefijskog učenjaka i profesora na El-Azharu Hasana ibn Ammara Šurunbulalija (1586-1659), kojem je Jusuf ef. Džafić dao detaljni komentar i tumačenje. Bujrum!

Djelo se koristilo kao obavezno štivo u nižim razredima u bosanskim medresama do 1918. godine, kada je Muhamed Seid Serdarević napisao svoj poznati Fikhu-l-ibadat, opet po uzoru na Nuru-l-idah. Inače, Nuru-l-idah (Svjetlost tumačenja) je prva klasična hanefijska pravna knjiga koja je kompletno prevedena na bosanski jezik.

jdznova

Nuru-l-idah, djelo poznato na našim prostorima i kao Nuru-l-izah, bilo je popularno i čitano hanefijsko djelo u bosanskim krajevima.

Djelo je bio nezaobilazno štivo za početni nivo izučavanja hanefijske pravne nauke (fikha). Tako je obrađivano u nižim razredima u bosanskim medresama na časovima fikha. Na osnovu sačuvanih domaćih rukopisa djela u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, Bošnjačkom institutu i Arhivu Hercegovine, možemo sa sigurnoću utvrditi da je Nuru-l-idah korišten u medresama u sljedećim gradovima: Sarajevo, Mostar, Janja, Počitelj itd. Nuru-l-idah je bio dio nastavnog plana i programa bosanskih medresa od kraja XVII stoljeća do početka XX stoljeća, kada se Nuru-l-idah, kao i druga tradicionalna djela na arapskom i turskoj jeziku, povlači iz nastavnog kurikuluma.