PRVA ILAHIJA NA SLOVENAČKOM JEZIKU – AUTOR RAMIZ VELAGIĆ

PRVA ILAHIJA NA SLOVENAČKOM JEZIKU – AUTOR RAMIZ VELAGIĆ

Bez ikakve sumnje, emigracija je obilježila krvavu i tešku historiju Bošnjaka u potonjih 300 godina. Tako su se desetine hiljada Bošnjaka, u potrazi za boljim životom, iselile u Sloveniju tokom komunističkog režima (proces emigracije i danas traje), pogotovo iz Krajine. Prema slovenačkom popisu stanovništva iz 2002.. godine Bošnjaka u Sloveniji ima 32 009 (računajući i Muslimane s velikim m). Mnogi od njih pripadaju onima koji su kao djeca, zajedno sa roditeljima, otišli u Sloveniju ili koji su se pak tamo rodili. Većina njih, hvala Bogu, umije pričati bosanskim, ali se zato veliki broj njih služi slovenačkim kao svojim maternjim jezikom – to je jezik koji koriste u svakodnevnoj komunikaciji, na kojem misle i sanjaju, pišu…
Prema istom popisu stanovništva muslimana je 47 130. Nije teško zaključiti da su Bošnjaci većina slovenačkih muslimana (Albanaca ima 6 100). Stoga, bilo je samo pitanje vremena kada će neki bošnjački pjesnik u Sloveniji napisati ilahiju na slovenačkom. Tako je Ramiz Velagić, slovenački pjesnik bošnjačkog porijekla, u okviru svoje knjige poezije Zapiski iz sanj (Zapisi iz snova), objavljene 2008. godine u nakladi ljubljanske izdavačke kuće Katr, napisao prvu ilahiju na slovenačkom jeziku pod naslovom Sreča v meni živi (Sreća u meni živi). Donosimo prepjev te ilahije, koji smo lično dobili od njenog autora:
Šta bi ja bez ljubavi
koja je data tebi?
Šta bi moja duša, Bože,
bez vjere u sebi?

Da mi nije tihe molitve,
Bogu sa vjerom mojom.
Sreću u sebi bi tražio,
griješio bi na putu svom
Vjera mi daje nadu,
u ljepši sutrašnji dan,
Oprosti mi Bože, ako ne molim
i nisam ti predan.

Vjerujem ja samo u tebe,
sreća u meni živi.
Neka šejtan ne zavede me,
s tvog puta svjetlosti.

ramiz velagic
Ramiz Velagic

Ramiz Velagić je rođen 1962. god. u Gornjoj Koprivni, općina Cazin. Od djetinjstva živi u Velenju, Slovenija. Poeziju je počeo pisati u osnovnoj školi, gdje i objavljuje u školskom listu Vrtiljak. Kasnije je svoju poeziju objavljivao u časopisu Paralelah, a odnedavno u zborniku Hotenja. Piše i na bosanskom. Zapiski iz sanj je njegova prva zbirka poezije. U datoj zbirci nalazi se još pobožnih pjesama: Molitva, Džamija i dr.

Za Akos.ba piše: Jusuf Džafić
27.8.2013., Bijeljina – Jusuf Džafić