Radovi na Hadži Džaninoj džamiji u džematu Janjari – FOTO

Radovi na Hadži Džaninoj džamiji u džematu Janjari – FOTO

Piše: Damir ef. Čokić

Kao što je ranije i najavljeno, tokom ove godine na Hadži Džaninoj džamiji u Janjarima biće izvršeni razni građevinsko-rekonstrukcioni radovi, u svrhu otklanjanja šteta nastalih usljed kišnih padavina tokom 2014. godine.

U prvoj fazi radova, na džamiji je izvršena zamjena drvene stolarije sa stolarijom od plastičnih profila. Nakon što je uspješno provedena akcija prikupljanja potrebnih sredstava, izvršen je odabir firme koja će obaviti planirane radove na zamjeni stolarije. Ponuda firme DOO “Mrkaljević” iz Čelića je ocijenjena kao najpovoljnija, tako da je spomenuta firma izabrana da bude izvođač radova.
Ukupna cijena stolarije za džamiju i vakufsku kuću iznosila je 16.700,00 km, a ovom prilikom moramo istaći i nesebičnu donaciju vlasnika firme DOO “Mrkaljević”, gospodina Muhameda Mrkaljevića u vrijednosti od 2.000,00 km (vrijednost ulaznih vrata), na čemu mu se posebno zahvaljujemo.

Posebnu zahvalnost izražavamo svima koji su se putem novčanih donacija uključili u projekat rekonstrukcije Hadži Džanine džamije. Na mevludskoj svečanosti, koja je planirana po završetku radova, svim donatorima biće uručene zahvalnice, a onima čija donacije prelazi 1.000,00 km biće uručene i vakufname. Spisak svih donatora biće objavljen po finaliziranju svih radova na džamiji koji su finansirani donatorskim sredstvima.
U drugoj fazi planiranih radova na i oko džamije, pristupilo se izradi drenažnih i odvodnih kanala oko džamije i vakufske kuće, a u svrhu sprečavanja prodiranja oborinskih voda u suterensku i mektebsku prostoriju. Sredstva za ove radove obezbijeđena su zahvaljujući angažmanu Glavnog imama, Samir ef. Camića, iz Fonda za popravak šteta nakon prošlogodišnjih poplava. Vrijednost radova iznosi 5.700,00 km, a radovi su: izrada izolacionog sloja na temelju džamije, izrada drenažnih kanala, izrada odvodnih kanala za kišnicu, izrada sabirnika i preljevnih bunareva za kišnicu i otpadnu vodu, izrada izolacionog sloja u suterenskim prostorijama, te popravak i oporavak zidova u suterenskoj i mektebskoj prostoriji. Izvođač radova je firma DOO “Murguzović” iz Bijeljine.
Treća faza planiranih radova obuhvata molerske radove na kompletnoj unutrašnjosti džamije. Planirani početak ovih radova je 31.7.2015. godine.