Reisu-l-ulema na međunarodnoj konferenciji u Mekki

Reisu-l-ulema na međunarodnoj konferenciji u Mekki

Reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović učestvuje u radu Međunarodne islamske konferencije pod nazivom „Islam i borba protiv terorizma“, a koja se od 22.2. do 25.02.2015. održava u Mekki. Organizator konferencije je Svjetska muslimanska liga „Rabita“ iz Mekke a odvija se pod pokroviteljstvom kralja Kraljevine Saudijske Arabije Selman ibn Abdul Aziz Ali Sauda.

09

Radi se o do sada najvećoj i možda najznačajnijoj konferenciji koja tretira pitanja terorizma i odnos islama prema njemu. O važnosti konferencije govori i činjenica da je kralj Saudijske Arabije lično pokrovitelj ove globalne konferencije.

Konferencija je okupila najznačajnija imena iz svijeta nauke i intelektualnih krugova u islamskom svijetu. Konferenciji prisustvuju ministri vakufa islamskih zemalja, predstavnici vlada muslimanskih zemalja kao i predstavnici brojnih nevladinih organizacija. A prati je veliki broj medija.

07

Konferencija se odvija u vrijeme sve izraženije mržnje prema islamu i muslimanima od strane nekih zapadnih medija koji su iskoristili nemile događaje, čiji akteri prizivaju islam, kako bi još jednom odaslali svoje otrovne strelice i islam i muslimane optužili za terorizam.

Konferencija se sastoji od osam sesija i šest radionica. U izlaganju referata i radionicama učestvuje oko šezdeset naučnika i islamskih autoriteta iz naučnih disciplina Šerijata, psihologije i sociologije iz cijelog islamskog svijeta. Namjera organizatora je da se ovaj problem sagleda iz svih uglova i svih aspekata. Tokom četiri dana konferencije u okviru sesija i radionica biće tretirano i obrađeno 26 naučnih radova:

Sesije:

–          Poimanje terorizma iz islamske i međunarodne perspektive (tri referata)

–          Uzroci terorizma u kontekstu pogrešnog tumačenja vjere (šest referata)

–          Sociološki i ekonomski uzroci terorizma (pet referata)

–          Uzroci terorizma u odgoju, kulturi i medijima (četiri referata)

–          Terorizam i regionalni i globalni interesi (četiri referata)

–          Posljedice terorizma (četiri referata).

                  Radionice:

–          Prakticiranje Šerijata i islamskih propisa

–          Iskustva u borbi protiv terorizma

–          Poimanje džihada u islamu

–          Najbolji načini za liječenje terorizma

–          Poimanje države iz savremene islamske perspektive

–          Uloga medija u borbi protiv terorizma

05

Pored reisu-l-uleme Huesin ef. Kavazovića, u radu konferencije učestvuju: dr. Mustafa Cerić, bivši reisu-l-ulema IZ u BiH, dr. Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata IZ u Hrvatskoj, dr. Nedžad Grabus, predsjednik Mešihata IZ u Sloveniji, dr. Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata IZ u Srbiji, Muamer Zukorlić, muftija sandžački i dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH.

Dr. Cerić je danas učestvovao u drugoj sesiji konferencije, a naslov referata koji je izložio pred velikim skupom učenjaka iz cijelog svijeta je „Fanatizam i sektaška pristrasnost“. On je naglasio da su upravo fanatizam i sektašenje jedan od velikih uzroka terorizma. Dr. Cerić je inače član Vrhovnog vijeća Rabite.

Na otvaranju konferencije koju je svečano otvorio emir Mekke princ Halid ibn Fejsal Ali Saud između ostalog je rečeno:

Islamski ummet susreće se danas sa brojnim izazovima koji imaju za cilj atak na vjeru i bogatu islamsku tradiciju i kulturu. I u prošlosti je bilo sličnih pokušaja da se diskreditira islam i muslimane. Može se reći da se ne radi ni o čemu novom. I bliža i dalja povijest podsjećaju nas na česte pokušaje iskrivljavanja slike o islamu i potvaranju njegovih autoriteta. Ono što je novo jeste da smo sada, kao nikada do sada, izloženi iskrivljenom predstavljanju islama od strane pripadnika islama. Ovi navodni predstavnici islama su najbolje oružje u rukama onih koji su stoljećima pokušavali nanijeti štetu islamu, a nisu uspijevali. Sada im u tome pomažu neki koji sebe zovu muslimanima. Ubijanje, stravični zločini, istrebljivanje naroda, rušenje, krađa i ostala nedjela koja čine u ime jedinstva muslimana je najbolje moguće oružje u rukama neprijatelja islama i najveća šteta do sada nanesena islamu od strane njenih pripadnika. Islam je nevin i nema nikakve veze sa njihovim djelima. Zbog toga su muslimani u svijetu ujedinjeni u borbi protiv zloupotrebe islama i odlučni protiv ovakvih devijantnih pojava. Pozivaju se svi odgovorni u islamskom svijetu, intelektualci, misionari, mislioci da upotrijebe sve svoje intelektualne potencijale kako bi upozorili na opasnost koju sa sobom nosi učešće u aktivnostima terorizma i nedvosmisleno ograđivanje od iskrivljenog tumačenja islama. Potrebno je da oni ulože sve intelektualne potencijale kako bi pomogli mladima da se oslobode devijantnih ideja, također da razotkriju nosioce tih ideja i one koji stoje iza njih, i da ponude ispravnu sliku o islamu i muslimanima.

dr. Senaid Zajimović