Reisu-l-ulema predvodio dženazu-namaz akademiku Muhamedu Filipoviću

Reisu-l-ulema predvodio dženazu-namaz akademiku Muhamedu Filipoviću

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein-ef. Kavazović danas je u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu predvodio dženazu namaz rahmetli akademiku Muhamedu Filipoviću.

Nakon dženaze prisutnim obratio se dr. Mustafa-ef. Cerić, reisu-l-ulema od 1993. do 2012. godine, koji je ocijeno da je akademik Filipović bio duh, duša, um i srce naše nacije, a njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti:

– Čovjek je stvoren od zemlje i zemlji se vraća. Duh kojeg mu Stvoritelj udahnjuje čini ga insanom od duha, duše, uma i srca. Naciju čine ljudi pojedinci sa duhom, dušom, umom i srcem. Jedan čovjek može biti nacija, kao što je bio Ibrahim Alejhisselam. On je bio i ostao duh i duša univerzalnog Ummeta.

Ako neko pita koji pojedinac je duh nacije u Bošnjaka/Bosanaca, s pravom recite to je duh akademika Muhameda Filipovića, duh koji je glasno govorio, ponosno živio i slobodno djelovao u njegovom tijelu od bosanske zemlje. On ga je naslijedio od bosanskog dida, napajao ga s islamskog vrela i čuvao ga s emanetom svojih časnih i slavnih predaka od Filipovića. Rijetko je ko bio svjestan didovsko-bosanske povijesti, islamsko-bosanske svjetlosti i begovsko-bosanske smjelosti kao što je bio akademik Muhamed Filipović.

Ako neko pita koji pojedinac je duša nacije u Bošnjaka/Bosanaca, nemojte oklijevati da kažete da je to duša akademika Muhameda Filipovića, duša koju je duh bosanski držao mobilnom za odbranu od svake opasnosti. Iz te duše mogle su se čitati sve muke, svi bolovi i sva razočarenja, ali i svi prkosi, sve pobune i svi nemiri nacije u Bošnjaka/Bosanaca, koji su u akademiku Muhamedu Filipoviću gledali svoju sudbinu.

Ako neko pita koji pojedinac je um nacije u Bošnjaka/Bosanaca, slobodno recite to je um akademika Muhameda Filipovića, um koji je bio slobodan da misli i govori bez straha i bez uzmicanja. Um koji je bio strah i trepet za bosanske dušmane. Svi koji su ikad pokušali da omalovaže bosanski um, nisu to smjeli zato što ih je um akademika Muhameda Filipovića vraćao tamo gdje im je mjesto – u zadnju klupu da slušaju njegova predavanja. U toj ulozi našeg umnog nacionalnog junaka, akademik Muhamed Filipović je nenadoknadiv.

Ako neko pita koji pojedinac je srce nacije u Bošnjaka/Bosanaca, s ponosom kažite da je to srce akademika Muhameda Filipovića, srce koje je voljelo Bosnu, njenu vjeru, naciju, kulturu, jezik, državu i sve njeno što je čini ravnopravnom nacijom u familiji europskih nacija i muslimanskog ummetu. To srce od ljubavi prema svojoj porodici, prema svojim drevnim precima, prema mnogobrojnom rodbinom i prijateljima te prema akademskim kolegama i studentima prestalo je da kuca, ali neće prestati da nas podsjeća da je među nama živio i djelovao bosanski duh, bosanska duša i bosanski um, koji u živoj naciji nikad ne umire.

Zato, dok ispraćamo tijelo akademika Muhameda Filipovića zemlji bosanskoj, mi istodobno preuzimamo njegov duh i um kao nacionalni emanet, od kojeg će buduće generacije Bošnjaka/Bosanaca učiti kako se bosanski i muslimanski živi i kako se bosanski i muslimanski umire.

Svima nam je jasno da je ovaj svijet, dunjaluk, prolazan, ali to često zaboravljamo sve dok ne vidimo da nam dragi prijatelji odlaze. Danas to vidimo. Akademik Muhamed Filipović odlazi s dunjaluka na Ahiret. To isto i nas čeka. Zato, dok ispraćamo akademika Muhameda Filipovića na Ahiret, sjetimo se da je dunjaluk prolazan te da nas čeka drugi život u svijetu vječnosti u koji se nose samo dobra djela. A jedno od najvrednijih djela je naša međusobna ljubav, suradnja i suživot za uspjeh na Ovome i spas na Drugome svijetu.

I zapamtimo, lakše je živjeti na ovom prolaznom svijetu ako se vjeruje da čovjek ima dva, a ne samo jedan život, koji nema smisla ako poslije njega nema ništa. Ima vječni život i poslije ovog prolaznog života.

Stoga poslušajmo šta nam Svevišnji Allah poručuje: – O ti smirena dušu, vrati se svom Gospodaru zadovoljna, jer je i On s tobom zadovoljan, pa, stoga, uđi među pokornike Moje, uđu u Džennet Moj! (Kur’an, 89: 27-30).

Učimo dovu Milostivom Allahu da merhumu Muhamedu Filipoviću oprosti grijehe, kao milost za njegova dobra djela, da njegovoj porodici i rodbini podari sabur, njegovim prijateljima utjehu što su ga imali za prijatelja te da Svemogući Allah podari volju, snagu i pamet njegovoj naciji da uzme sve što je dobroga u njegovom bosanskom duhu, bosanskoj duši, bosanskom umu i bosanskom srcu. Amin, kazao je dr. Mustafa ef. Cerić, reisu-l-ulema od 1993. do 2012. godine.

islamskazajednica.ba