Rezultati akcije prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Rezultati akcije prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Prema instrukciji reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, a na osnovu odredbi Pravilnika o prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra u Islamskoj zajednici u BiH, Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH pokrenuli su akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode.

Akcija je provedena na području cijele Islamske zajednice u BiH u periodu 05.-25.10.2015. godine. U akciji je, pored prikupljene značajne količine poljoprivrednih proizvoda, zabilježen veliki entuzijazam na svim nivoima Islamske zajednice, posebno u džematima i medžlisima, predvođenim imamima i glavnim imamima. Prema zahtjevu nekoliko medžlisa, još uvijek traju aktivnosti na prikupljanju i distribuciji prikupljenih proizvoda.

Na osnovu trenutno dostupnih podataka, u pomenutoj akciji ukupno je prikupljeno oko 102,7 tona poljoprivrednih proizvoda. Najveća količina poljoprivrednih proizvoda prikupljena je na području zeničkog muftijstva  oko 37 tona. U strukturi prikupljenih poljoprivrednih proizvoda dominira krompir, a prikupljena je i značajna količina crvenog luka, kupusa, graha, mrkve, jabuka, krušaka, oraha i meda.

Najveći dio prikupljenih poljoprivrednih proizvoda predat je u medrese, a značajan dio je usmjeren i u narodne kuhinje, bolnice, domove za stara i iznemogla lica, đačke domove i predškolske ustanove, kao i siromašnim i ugroženim pojedincima u džematima u koordinaciji sa Uredom za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Moleći Uzvišenog Allaha da nagradi davaoce zekata i poveća njihov bereket i ističući pohvale za osobe uključene u realizaciju akcije, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će u narednom periodu raditi na unapređenju aktivnosti na prikupljanju zekata na poljoprivredne proizvode i stvaranja odgovarajućeg okvira za njegovo propisno ispunjavanje.

Na osnovu do sada prikupljenih informacija rezultati prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode su sljedeći:

Muftijstvo Količina
Zeničko 37 tona
Travničko 30,2 tone
Tuzlansko 25 tona
Sarajevsko 5,5 tona
Goraždansko 4 tone
Banjalučko 1 tona
Bihaćko izvještaj u izradi
Mostarsko izvještaj u izradi
Ukupno 102,7 tona

Ured za zekat