Rijaset organizuje prikupljanje zekata na poljoprivredne proizvode

Rijaset organizuje prikupljanje zekata na poljoprivredne proizvode

„Polazeći od činjenice da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ima obavezu da omogući pripadnicima i članovima Islamske zajednice u BiH da na odgovarajući način izvrše farz davanja zekata, a što podrazumjeva i uspostava odgovarajućeg okvira i organizacije prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode“, navodi se u obavijesti Uprave za vjerske poslove Rijaseta u kojoj se dalje kaže:

„Na temelju šerijatskih propisa, odredbi Pravilnika o prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra u Islamskoj zajednici u BiH i instrukcije Reisu-l-uleme, Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH pokreću akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode. Akcija će biti provedena u periodu 05.-25.10.2015. godine. Prikupljanje će se vršiti na području svih medžlisa u BiH. Prikupljeni poljoprivredni proizvodi usmjerit će se u najbliže medrese, gdje će biti iskorišteni za ishranu učenika, a dio za pomoć socijalno ugroženim osobama“, stoji na kraju obavijesti Uprave za vjerske poslove Rijaseta.

Ramazanski ibadeti posta, namaza i zekata i hadždžski ibadeti osvježili su naše duše i sjećanje na Gospodara, a činom žrtve kurbana iskazali smo zahvalnost Darovatelju na blagodatima kojima smo darovani. Uzvišeni Allah je stvorio zemlju i podario čovjeku mogućnosti da radi i koristi se plodovima koje zemlja daje. Spuštanjem sjemena u zemlju i izgovaranjem bismile mi se oslanjamo na Allahovu milost da će sjeme dati plodove. Jedan od najpotpunijih vidova zahvalnosti Uzvišenom na plodovima koji izrastu iz sjemena je izvršavanje obaveze davanja zekata na poljoprivredne proizvode. Davanjem zekata na poljoprivredne proizvode mi se Uzvišenom zahvaljujemo i prizivamo bereket u onome čime nas On opskrbljuje.

Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u slijedećim kur'anskim ajetima i hadisima Muhammeda alejhi selam.

”O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Bekare 267, 268)

”On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite- jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.” (El-En-a'm 141)

Ibn Omer, r.a, prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao: ‘Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a, neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: ‘Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.”

Svjedoci smo Božije milosti i blagodati kojima nas On daruje. Savremeni životni tempo sve nas više okreće zaboravu i njegovom štetnom uticaju na naše opće stanje, a sve smo manje zahvalni na neizmjernim blagodatima koje nam Uzvišeni Allah daruje. A Uzvišeni u Kur'anu poručuje:

”I kad je Gospodar vaš objavio: Ako budete zahvalni i ja ću vam zacijelo, još više dati, budete li nezahvalni kazna Moja doista će stroga biti. (Sura Ibrahim 7).