Sabor donio odluku o raspisivanju izbora u IZ

Sabor donio odluku o raspisivanju izbora u IZ

Sarajevo, 26. april 2014. (MINA) – Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu, na IX. redovnoj sjednici, razmotrio i donio odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici.

Na osnovu ove odluke, raspisuju se izbori za sve organe i tijela u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini kojima ističe četverogodišnji mandat na koji su izabrani na izborima provedenim 2010. godine. Rijaset Islamske zajednice je zadužen da, u skladu sa Izbornim pravilima, organizira i provede izbore u Islamskoj zajednici.

Također, Sabor Islamske zajednice donio je odluku o imenovanju Glavne izborne komisije za provođenje izbora u Islamskoj zajednici na mandat od četiri godine u sastavu: Mensur Karadža, predsjednik Komisije, Malik Šljivo, član, Bahrudin Čolo, član, Safet Pozder, član, Mensur Ćehić, član, Midhat Bašić, član, Muamer Zukić, član, Elvir Mehić, član i Fikret Čelenka, član. Glavna izborna komisija će sprovesti izbore za nivo džemata, medžlisa i Sabora.

Na današnjoj sjednici Sabor je donio Pravila Instituta za proučavanje islamske tradicije Bošnjaka, razmotrio i usvojio prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima, te usvojio prijedlog Pravilnika o odlikovanjima u Islamskoj zajednici. Također usvojena je dopuna odluke o osnivanju medrese Džamaludin Čaušević u Cazinu, data je saglasnost na Pravila Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama i Medžlisu Novi Travnik za osnivanje obdaništa.