Sarajevo: Naučni skup „Sloboda vjere u javnom prostoru“

Sarajevo: Naučni skup „Sloboda vjere u javnom prostoru“

U organizaciji Komisije za slobodu vjere Rijaseta IZ i Centar za napredne studije iz Sarajeva, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci sutra, 06. novembra 2014. godine, sa početkom u 09:00h, bit će održan naučni skup „Sloboda vjere u javnom prostoru“.

Sloboda misli, savjesti i vjere temeljno je ljudsko pravo definirano međunarodnim pravom. Međunarodni i domaći pravni izvori govore o ovom pravu, njegovoj zaštiti i njegovim ograničenjima. Ovaj skup specifično će se fokusirati na individualna vjerska prava i način na koji se sloboda vjere razumijeva u javnom prostoru koji zajedno dijele svi bh. građani.

05-11-2014-02-skup-slob-vjer-jav-pro-1

Na skupu će izlagati istraživači, praktičari i aktivisti koji se bave ovim temama. U prilogu se nalazi i plan rada sutrašnjeg naučnog skupa:

Naučni skup “Sloboda vjere u javnom prostoru”

Sarajevo, 6. novembar 2014. godine

Plan rada

9.00 – 9.20                 Uvodna obraćanja

             prof. dr. Dževad Hodžić

izaslanik Reisu-l-uleme i član tima za pregovore sa BiH ispred IZ u BiH

                 mr. Đermana Šeta

predsjednica Komisije za slobodu vjere Rijaseta IZ u BiH

9.20 – 10.40              Sesija 1: Sloboda vjere u BiH, ESLJP I SAD

Moderator:                 dr. Ahmet Alibašić    

Samir Šlaku                Implementacija Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i trenutnom stanju sa osnovnim ugovorima koje su vjerske zajednice potpisale sa državom BiH

dr. Nedim Begović       Iskazivanje vjere na radnom mjestu: presude Evropskog suda za ljudska prava o predstavkama muslimanskih apelanata.

Emir Kovačević           Pravna zaštita slobode vjere na radnom mjestu u SAD

Diskusija

10.40 – 11.10           Pauza

11.10 – 12.30           Sesija 2:Sloboda vjere i javni prostor

Moderatorica:            mr. Đermana Šeta

mr. Zora Hesova         Da li je javna sfera sekularna po principu?

mr. Alen Kristić           Blasfemija-pozitivni potencijal za vjeru?

mr. Dželaludin Hodžić  Mjesto vjerskih sloboda u konceptu ustavnog patriotizma Jurgena Habermasa

                                 Diskusija

12.30 – 13.30           Ručak

 

13.30 – 14.45           Sesija 3: Sloboda vjere u obrazovanju i medijima

Moderatorica:            doc. dr. Zehra Alispahić        

mr. Ekrem Tucaković   Uloga medija u afirmaciji slobode vjere u javnom prostoru

mr. Amina Isanović     Teorijska polazišta i metodološki pristupi istraživanju pozicije vjere u okviru univerzitetskog kurikuluma

dr. Emir Džambegović  Lego individualizam i vjeropraktična ignoracija u tuzlanskom postmodernističkom Guantanamu

  Diskusija

14.45 – 15.15           Pauza

15.15 – 16.15           Sesija 4: Sloboda vjere u vojnim strukturama

Moderator:                Naida Hota Muminović, dipl. iur/prof. engl.

Elvedin Subašić          Sloboda vjere u Oružanim snagama u BiH

mr. Nermin Lapandić  Pravo vojnih lica na slobodu vjere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

 Diskusija