Sarajevo: Promovirana knjiga “Psihologijski priručnik za imame”

Sarajevo: Promovirana knjiga “Psihologijski priručnik za imame”

Promocija knjige “Psihologijski priručnik za imame”, autorica doc. dr. Mersihe Jusić i prof. dr. Anele Hasanagić, održana je danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

U uvodnom obraćanju prisutnim predsjednik Udruženja ilmijje Nesib-ef. Hadžić poručio je da su imami temelj Islamske zajednice – ako nam je temelj zdrav zdrava nam je i kuća.

– Danas biti imam znači biti puno više od imama u mihrabu i na mimberi. Imam je osoba koja je 24 sata imam. Drugi su osam sati na poslu i idu kući. Imam je misija – kazao je Hadžić.

Dodao je da imami, kao vođe u džematima, svoje džematlije treba da nauče kako da komuniciraju sa Uzvišenim Allahom, ali ih poučavaju i kako da komuniciraju jedni sa drugima, u džematu i van njega.

– A sve treba to uredno da evidentira, vodi evidenciju i pravovremeno izvještava i objavljuje. Takav angažman neminovno ostavlja tragove koji mogu postati vidljivi na psihičkom ili fizičkom planu. Onda nemoj da se pitamo zašto nam imami obolijevaju i sagorijevaju. Ljudsko biće, najjednostavnije kazano, sastoji se od duhovne-metafizičke i fizičke komponente. Od duhovnog i tjelesnog dijela. Kada oboli tijelo čovjek se bori, psihički i mentalno procesuira i živi dalja, ali kada oboli duhovna komponenta čovjeka, tijelo ne može da se izbori s tim – kazao je on.

Zbog toga je važno, naglasio je Hadžić, skrenuti pažnju imamima da čuvaju svoje fizičko, a posebno psihičko zdravlje, danas, u svijetu materijalizma, i odsustva duhovnosti.

– Imami koji znaju naći snagu u svojoj vjeri, planirati i upravljati vremenskom dinamikom, upravljati emocijama i kriznim situacijama imaju dobru mogućnost da očuvaju svoje zdravlje. Zato nam je važno osnaživanje naših imama u svakom smisli, kao što to radimo i ovo danas sa ovom promocijom psihologijskog priručnika za imame. Socijalne vještine, kvalitetna komunikacija, sposobnost empatije i vođenja, sve su to vještine koje možemo naći kod naših imama. Ukazali smo da te vještine postoje kod naših imama, ali ih svakako treba nadograđivati, jer se i društveni kontekst u kojem imami djeluju stalno mijenja. Sva naučna dostignuća koja će ojačati njegove sposbnosti, poboljšati njegove metode u radu u džematu i učiniti imama efikasnijim, a u isto vrijeme zaštićenijim, spremni smo implementirati – poručio je, između ostalog, Nesib-ef. Hadžić.

O knjizi su govorile autorice, te hafiz doc. dr. Mensur-ef. Malkić i prof. dr. Amela Dautbegović.

– Meni je zadovoljstvo što imam priliku promovirati ovaj priručnik. Kolegice Jusić i Hasanagić su pripremile priručnik koji će omogućiti vjerskim službenicima da mogu prevenirati različite probleme i izazove koji imaju tu psihološku dimenziju. Priručnik, na indirektan način, ukazuje koliko je važna sistemska podrška – izjavila je Dautbegović.

Kako je naglasio Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, imami daju veliku žrtvu za islam, Islamsku zajednicu, i za svoj narod. Imami su istureni dio zajednice “i oni su prvi na udaru, na prvoj liniji, kako često znamo reći”.

– Oni se trude da budu pažljivi i obzirni u komunikaciji sa džematlijama i trude se da u razgovore unose pozitivnu energiju, pobuđuju optimizam, da s džematlijama održavaju vezu i budu im pri ruci u slučaju bolesti, smrti, a posebno se trude pomoći onima koji su u stanju socijalne potrebe. U odgovornim imamima džematlije imaju iskrene prijatelje, pomagače i saradnike. Uloge imama su različite i brojne, a odgovornost i teret imamskog posla nose i članovi njegove porodice, supruga i djeca – kazao je Malkić.

Dodao je da su imami stalno pod lupom i da je izuzetno važno da budu svjesni svoje uloge u svakoj situaciji, da ostanu strpljivi, postojani i ustrajni u svom radu i obavljanju različitih poslova.

– Imami su svijeće, svjetiljke i svjetionici u džematu. Može se desiti, ako nisu shvaćeni od svojih džematlija, da oni drugima svijetle a sami sebe sagorijevaju. Druge savjetuju i razgovaraju s drugim, a često nesvjesni da i njima treba savjet i razgovor. Imami trebaju naći vremena da saslušaju druge osobe, da saslušaju tuđe probleme a ne mogu pronaći one koji će njih saslušati, pa često nemaju kada otići ni ljekaru na pregled, a kamoli psihologu na razgovor i savjet ili psihoterapeutu na tretman. Na ove pobrojane specifičnosti imamskog poziva, ali i na druge karakteristike i pojedinosti koje su odlika imamskog posla, u svom djelu ukazuju autorice, zbog čega će ovo djelo naići na dobar prijem kod imama, hatiba, muallima i muallīma – naglasio je Malkić, te je ovu knjigu, kao priručnik i svojevrsni orijentir, preporučio svim imamima, hatibima, muallimima i muallīmama, ali i svima drugima bez obzira o kojoj prirodi posla je riječ.

Kako je naglasila autorica Jusić, prvenstveni motiv za pripremu ovog priručnika bilo je prepoznavanje značaja uloge jednog imama, i raznovrsnosti svih uloga i funkcija koje on obnaša.

– Imami rade sa mladima, sa odraslima, starijima, koordiniraju nekim akcijama, pomažu onima koji su u potrebi, ponekad savjetuju. U tome svemu je važno da oni sami osvijeste svoje kompetencije, da razmišljaju o njima, da budu svjesni svih izazova koji ih očekuju i da se na njih pripreme. Prvenstveno kao dio Zajednice, kolegica i ja smo smatrale to kao način da doprinesemo da imami sutra još kompetentnije obavljaju svoju ulogu – poručila je ona.

Knjiga “Psihologijski priručnik za imame” objavljena je 2023. godine, a izdavači su Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Centar za napredne studije.

 

Preuzeto sa: Preporod Info