Seminar za imame u Janji

Seminar za imame u Janji

U organizaciji Muftiluka tuzlanskog, u četvrtak 31.01.2008.g. u prostorijama Atik džamije u Janji, održan je seminar za stručno usavršavanje imama, mualima i hatiba sa područja sedam medžlisa – Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Teočak, Bijeljina i Janja. Domaćin predavačima, učesnicima i predstavnicima Muftiluka tuzlanskog bio je Medžlis IZ Janja.
Radi se o redovnim seminarima koje organizuje Muftijstvo tuzlansko sa ciljem unapređenja rada Islamske zajednice. Tema seminara, “Vođenje matičnih knjiga džemata”, oblast je o kojoj je govorio prof. Dr. Adib Đozić, profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Prisutnim imamima se obratio i Emin ef. Šečić, imam džemata Plane MIZ Tuzla, koji je ujedno član komisije pri Rijasetu IZ u BiH po ovom pitanju, a o pravnoj osnovi vođenja matičnih knjiga džemata govorio je pravnik Muftiluka tuzlanskog Muamer Zukić.
Seminaru u Janji prisustvovalo je 37 imama sa područja pomenutih sedam medžlisa, a domaćini seminara MIZ Janja učinili su sve da seminar protekne u najboljem redu.