Sergija u Fond za pomoć povratničkim džematima u Bosni i Hercegovini

Sergija u Fond za pomoć povratničkim džematima u Bosni i Hercegovini

Jedanaesti juli 1995. godine ostat će trajno upamćen po genocidu nad Bošnjacima Srebrenice i bosanskog Podrinja i bit će zabilježen kao kulminacija stravičnih zloćina i stradanja našeg naroda, razaranja naših domova, džamija, mesdžida, džemata i kompletne infrastrukture i dobara.

Međutim, i nakon svega toga, Bošnjaci snagom svoje vjere i volje, s Božijom pomoći, ne odustaju od svog zavičaja i, gdje god su ostvareni minimalni uvjeti, vraćaju se na svoje i iznova grade. Raduje i ohrabruje činjenica da je naš narod odmah po povratku u svoja mjesta gradio džamije i uspostavljao džemate kao najčvršći oblik međusobnog povezivanja i jačanja.

Nakon što su izgradili džamije i osnovnu infrastrukturu, našim povratničkim džematima potrebna je snažna podrška i finansijska pomoć. Većina našeg bošnjačkog stanovništva u povratničkim džematima je starije životne dobi, a radno sposobni su još uvijek diskriminirani u ostvarivanju prava na rad što uveliko usložnjava njihove ekonomske prilike, a time se umanjuju i njihove mogućnosti održavanja džemata.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 12. redovnoj sjednici 2013. godine usvojio je zaključak kojim se, povodom 11. jula i sjećanja na genocid u Srebrenici, ustanovljava redovna godišnja sergija na kojoj će se u svim džematima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i džematima u bošnjačkoj dijaspori prikupljati sredstva u Fond za pomoć povratničkim džematima u Bosni i Hercegovini.

U prošloj godini u ovaj fond uplaćeno je 518.500,00 KM i iz tih sredstva vrši se redovna mjesečna dotacija za održavanje oko 140 džemata u 32 medžlisa.

– Uvjereni smo u visoku svijest svih nas, imama i džematlija o značaju i važnosti očuvanja naših džemata u ovim dijelovima naše domovine i zato molimo da solidarnošću i zajedničkim snagama koliko god možemo pomognemo očuvanje vjerskog života i opstanak Bošnjaka u povratničkim džematima u Bosni i Hercegovini, stoji u dopisu Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta u kojem se dodaje:

– Sergija za ovu namjenu oraganizirat će se u svim džematima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i džematima u bošnjačkoj dijaspori, u petak nakon džuma-namaza, 4. jula 2014. godine.

Osvjedočeni u dosadašnju međusobnu solidarnost džemata širom Islamske zajednice, čvrsto vjerujemo da će ona doći do izražaja i ovog puta, kaže se na kraju dopisa koji je potpisao rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe dr. Amir Karić.