Sine, kada se stomak zasiti, mudrosti nestane…

Sine, kada se stomak zasiti, mudrosti nestane…

Mudrosti Lukmana

Buharija prenosi od Abdullaha da rekao je: “Kada je objavljen ajet:

”Bit će sigurni samo oni koji vjeru u i vjerovanje svoje s nepravdom ne miješaju”, ashabi Allahovog Poslanika zabrinuli su se pa su rekli: ‘Koji to od nas neće miješati svoje vjerovanje s nepravdom?’ Allahov Poslanik, a.s., rekao je: ‘Nije to tako. Zar niste čuli govor Lukmanov?: ”O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, širk je, zaista, velika nepravda.”

Mudri Lukman je rekao svome sinu: ”O sinko moj, sjedi sa ljudima koji spominju i veličaju Allaha, dž.š., jer ako si učen i oni će se okoristiti tvojim znanjem, ako si neznalica, oni će te podučiti, a ako se na njih spusti Allahova milost ili im Allah da iz Svog obilja i ti ćeš imati svoj dio. A nemoj sjediti sa onima koji Allaha ne veličaju, jer ako si neznalica, oni će ti povećati neznanje, ako si učen ništa im neće koristiti tvoje znanje, a ako se na nijih spusti prokletstvo ili kazna ni tebe neće zaobići. O sinko moj, zaista je dunjaluk duboko more u kojem su se mnogi utopili zato neka tvoja lađa bude bogobojaznost, njene daske čvrst iman, a njena jedra pouzdanje u Allaha. Ako tako postupiš možda ćeš se spasiti, u suprotnom nema ti spasa.”

Lukman je govorio svome sinu: “Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost”. Sin ga je na to upitao: ”Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!” Mudri Lukman mu odgovori: ”Sinčiću moj, mu'min ima dva srca. Srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!”

Savjetujući svoga sina mudri Lukman je rekao: ”Sinčiću, preporučit ću ti neke osobine, ako ih budeš stekao, ostaćeš uvažavan i respektiran: Budi jednako prijazan i prema onome ko ti je blizak i prema onome koji to nije; svoju nepromišljenost sustegni i od plemenitog i od prezrenog; čuvaj svoju braću, održavaj rodbinske veze i osiguraj ih od toga da ćeš pridavati pažnju riječima klevetnika o njima i riječima ogovarača koji žele da te iskvare i da te prevare. Neka tvoja braća budu sigurna, kada se rastanete da ih nećeš spominjati po mahanama, kao ni oni tebe! Upitaj za savjet, sine moj, onoga koji je iskusan jer će ti on dati savjet koji je skupo platio a ti ćeš ga dobiti badava. Trojica se poznaju u tri slučaja: blag čovjek u srdžbi, hrabar u borbi i prijatelj u nevolji .”

Sulejman Et-Tejmi je rekao: „Lukman je rekao svome sinu: ‘Sinko moj, koliko si prikupio mudrosti?’ Sin je odgovorio: ‘Nisam koliko bih trebao.’ Lukman mu je rekao: ‘Sinko moj, doista ti nedostaje jedna druga stvar – druži se sa učenima. Žuri da sjedneš pred njih na koljena. Uistinu Allah oživljava mrtva srca mudrošću kao što mrtvu zemlju oživljava jakim pljuskom.'”

Od Lukmana se prenosi da je Isa, a.s., rekao: „Kao što su vam vladari prepustili mudrost i vi njima prepustite dunjaluk.”

Ibn Ebi Husejn pripovjeda da mu je došla vijest kako je Lukman rekao: „Sinko moj, ne traži znanje da bi se njime nadmetao s učenima i raspravljao s glupacima i kako bi bio viđen na skupovima. Ali i ne budi skroman prema znanju i ne priželjkuj neznanje… Sinko moj, sam izaberi skupove. Ako vidiš da ljudi spominju Allaha, sjedi s njima. Ako budeš učen, okoristit ćeš ih, a ako ne budeš učen, oni će te podučiti. Možda Allah spusti Svoju milost na njih, pa time spusti i na tebe. A ako vidiš narod koji ne spominje Allaha ne sjedaj snjima. Ako budeš učen, s njima ti tvoje znanje neće koristiti, a ako budeš neznalica, oni će ti samo povećati neznanje. Možda Allah spusti Svoju kaznu na njih, pa tako spusti i na tebe.”

Od Zejda ibn Eslema prenosi se da je Lukman, a.s., rekao svome sinu: „O sinko moj, ne traži znanje osim zbog tri stvari i ne ostavljaj ga osim zbog tri stvari. Ne traži ga kako bi se raspravljao njime s drugima, niti kako bi se njime nadmetao pred drugima, ili kako bi bio ugledan zbog njega, i ne ostavljaj ga iz skromnosti, stida i zadovoljstva neznanjem.”

Od njegovih savjeta sinu također su i sljedeće riječi: „Ne raspravljaj se sa učenima i ne potcjenjuj ih kako te ne bi odbacili. I nemoj se raspravljati sa glupacima kako te ne bi u neznanje utjerivali i psovali te, a pokaži strpljenje prema onome koji je učeniji od tebe i prema onome koji je manje učen. Uistinu, učenima će se pridružiti samo onaj koji je bio strpljiv prema njima i ko se stalno družio s njima. I uzimaj s blagošću njihovo znanje.”

Jednog dana Mudri Lukaman je ovako rekao svome sinu:

“Sine, kada se stomak zasiti, mudrosti nestane, a čovjek se uljeni da čini ibadet.”

Prenosi imam Ahmed od Ibn Omera da je rekao: “Izvijestio nas je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ‘Lukman je govorio: ”Ako je Allah nešto povjerio ili pohranio, to bi i sačuvao.”

PRIPREMIO HFZ. MURIZ MEŠIĆ

(www.preporod.com)